Stakeholder Engagement Platform (SEP) helpt stakeholders betrekken bij Energietransitie

Summary
Betrekken van stakeholders (burgers) bij Energietransitieplannen.
Stakeholder Engagement Platform (SEP) helpt stakeholders betrekken bij Energietransitie
solution

Wij, van the Imagineers en windplanner.com, ontwikkelen interactieve, beeldgestuurde platforms die het op een intuïtieve manier mogelijk maken stakeholders te betrekken bij energietransitieplannen. 

Deze platforms, ook wel Stakeholder Engagement Platform  (SEP), zetten wij in om energietransitieplannen verder te krijgen. Hierin combineren wij foto’s, 3D modellen, kaarten en informatie over het project. Door de veranderingen zo realistisch mogelijk te verbeelden, zien alle belanghebbenden hetzelfde. En als iedereen hetzelfde ziet, praat dat een stuk makkelijker. Dit doen we aan de opwek, transport en gebruikers (wijk) kant. Dit kunnen we op elk schaalniveau: RES, gemeente-, wijk-, straat- en huisniveau.

Ondersteunen van gemeenten, provincies en ontwikkelaars

Al meer dan 8 jaar doen we dit in de wereld van de windenergie. Hierin ondersteunen we veel gemeenten, provincies en ontwikkelaars met o.a onze windplanner.com en het SEP platform.

Bereiken en betrekken bij energietransitie

Het is een grote uitdaging om de grote groep 'niet gehoorde burgers' te bereiken en in bewezig te brengen om mee te doen aan bijvoorbeeld wijkenergieplannen. Deze groep bewoners activeren we door gebruik te maken van interactieve beelden en kaarten en door aan te sluiten bij de beleving van de gebruikers. Hierdoor kunnen stakeholders meebeslissen over planvorming. In een aantal gemeenten heeft dit al tot succes geleid. Op dit moment zijn we het platform verder aan het uitrollen en doorontwikkelen.  Dit doen we nadrukkelijk met onze opdrachtgevers. 

Voorbeeld

Voor een gemeente in Groningen hebben we de acceptatie van wind- en zonneplannen onderzocht. Dit vormde de basis voor te vormen beleid. Op http://aardgasvrij-tenboer.nl/landing is hier meer informatie over te vinden.

Samen met bijeenkomsten is met behulp van SEP een gevalideerde enquête gedaan onder 5000 gezinnen. Binnen 5 weken waren er genoeg respondenten om op basis van de resultaten een raadsbesluit te nemen.  De acceptatie van wind en zon, onder bepaalde condities, bleek een groter dan gedacht! SEP wordt momenteel ingezet voor de verdere ontwikkeling van de plannen. Ook dan zullen burgers betrokken blijven. 

Contact

Graag komen we met RES-regio's, gemeenten en wijkteams in contact. We delen graag ons gedachtengoed om het SEP platform verder gestalte te geven en natuurlijk in te zetten. Meer informatie is te vinden op  de website van The Imagineers

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/3d93064685d20129105f0c03c199c666_large.jpg
Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?