Skellet: een uniek staalskelet bouwsysteem voor licht, circulair en flexibel bouwen

Summary
Skellet is een uniek, circulair staalskelet bouwsysteem dat vooruitstrevend is wat betreft flexibiliteit, snelheid en bouwen met het oog op de toekomst.
Skellet: een uniek staalskelet bouwsysteem voor licht, circulair en flexibel bouwen
solution

Skellet is een uniek, circulair staalskelet bouwsysteem. Met Skellet worden nationaal en internationaal (prefab)woningen gebouwd, bedrijfshuisvesting, industriebouw; maar ook zorg- en recreatiewoningen, auditoria en industrie-inrichting.

Profielen

Het systeem bestaat uit twee stalen profielen en een scala aan verbindingsstukken. Het Skelletprofiel is een kruisvormige, stalen koker met terug liggende vlakken met om de 25 mm gaatjes. Dankzij deze gaatjes wordt er een raster gecreëerd dat de garantie biedt tot snel en maatvast bouwen. Elk verbindingsstuk wordt ontwikkeld met dezelfde gaatjes en kan daarom telkens aansluiten op dit raster waardoor bouwen met Skellet eveneens toegankelijk wordt voor elke (zelf)bouwer.

Toepassingen

Met het bouwsysteem worden niet alleen stalen constructies gemaakt voor de woning- en utiliteitsbouw en noodhuisvesting, maar ook voor de recreatiebouw, tribunes, industriële inrichting zoals rekken, transportbanden, rollenbanen, stellingen, dakconstructies enzovoort.

Wil je meer weten over Skellet? Bekijk onderstaande folder of bezoek onze website.

Circulair bouwen met Skellet
Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?