SlimNet: blauwdruk voor de toekomst

SlimNet: blauwdruk voor de toekomst
solution

Door het warmtenet opnieuw te ontwerpen - met minder leidingen en kleinere diameters - is minder materiaal nodig en wordt het stadsverwarmingsnet efficiënter. Door recyclebare kunststofleidingen te gebruiken, wordt gekozen voor milieuvriendelijke materialen. Het warmtenet heeft minder energie- en waterverlies. Dit leidt tot een flinke CO2 besparing.

Voorbeeld voor bestaande warmtenetten

SlimNet is een vernieuwende aanpak die als voorbeeld kan dienen voor andere bestaande warmtenetten in Nederland. Het net is op een aantal onderdelen opnieuw ontworpen, met minder leidingen en kleinere diameters. Het warmtenet wordt dus op een slimme manier anders aangelegd. Bovendien wordt duurzaam kunststof leidingmateriaal gebruikt in plaats van staal. Bij de productie van deze innovatieve, energiebesparende leidingsystemen komt veel minder CO2vrij dan bij de productie van stalen aansluitingen. En het overgebleven leidingmateriaal kan worden gerecycled.

De renovatie van de aansluitingen van 4.000 woningen in Purmerend heeft geresulteerd in een vermindering van de CO2 uitstoot. Dit is te danken aan een vermindering van warmteverlies (39.000 GJ, het jaarverbruik van 1.400 woningen) en vermindering van het waterverlies (17.000 m3 per jaar, bijna 7 zwembaden van Olympische afmetingen). 

Naast de keuze voor duurzame kunststof leidingsystemen heeft ook de keuze voor het koppelen van een eigen, duurzame warmtebron bijgedragen aan een forse CO2 reductie. Sinds 2014 produceert SVP haar eigen warmte door middel van een biomassacentrale. Hiermee wordt tot 50.000 ton CO2 per jaar bespaard.

Forse besparingen in korte tijd

In de komende jaren gaat SVP o.a. deelnemen het project Metropoolregio Amsterdam, dat zich gaat inzetten om een regionaal warmtenet te realiseren. Ook gaat SVP aan de slag met het warmtenet Kop West. Dit zal resulteren in andere, nieuwe besparingen.

Door warmtenetten goed te bekijken en waar mogelijk opnieuw te ontwerpen, door te kiezen voor energie-efficiënte en duurzame materialen en gebruik te maken van duurzame warmtebronnen is het heel goed mogelijk om in korte tijd forse besparingen te realiseren en een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van Nederland. Het voorbeeld SlimNet toont aan dat een andere, slimme aanpak van warmtenetten resulteert in interessante besparingen. Wij nodigen andere partijen uit om te kiezen voor deze aanpak zodat de CO2 reductie die we daarmee realiseren de klimaatdoelstellingen een stuk dichterbij brengt. 

De uitdaging van Nederland is dat we onze 2020 doelstellingen gaan halen. Hoe kunnen we dat doen? In Purmerend is men erin geslaagd om in één keer 24.000 huizen op duurzame warmte aan te sluiten! Dat heeft voor 2.374 kg CO2 reductie per bewoner gezorgd. Als dit op meer plaatsen in Nederland gerealiseerd kan worden, kunnen de Nederlandse klimaatdoelstellingen redelijk gemakkelijk behaald worden.

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?