Sloopcheck maakt circulair bouwen aantoonbaar

Summary
Sloopcheck benut kennis van sloopaannemers om ontwerpteams te helpen bij de ontwikkeling van herbruikbaar vastgoed.
Sloopcheck maakt circulair bouwen aantoonbaar
solution

Bent u betrokken bij het ontwerp van een nieuw gebouw en is het begrip "herbruikbaar" of "circulair" ter sprake gekomen als uitgangspunt? Dit is een erg mooi streven maar hoe breng je dit in praktijk? En beter nog, hoe toon je aan dat het resultaat echt herbruikbaar is? Lees verder om te leren hoe Sloopcheck ontwerpteams helpt met deze vragen.

Sloopcheck bouwt voort op een wetenschappelijk onderzoek naar hergebruik door sloopaannemers. In tientallen casestudies hebben we geleerd welke bouwproducten wel en niet rendabel zijn om te hergebruiken en om welke redenen.

Het resultaat is een grote kennisbank en een netwerk van tientallen circulaire slopers die maar al te graag zien dat gebouwen vaker herbruikbaar worden ontworpen. Als u serieuze circulaire ambities heeft, stellen we deze bron van kennis graag aan u beschikbaar:

  • We kwantificeren hoe herbruikbaar uw ontwerp is.
  • We komen met gedegen advies om uw ontwerp meer circulair te maken.

Hier leest u meer over de werkwijze van Sloopcheck. Mail hermen@sloopcheck.nl als u meer wilt weten over Sloopcheck of als u onze kennis op de proef wilt stellen met inhoudelijke vragen over uw ontwerp.

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?