SNEW neemt gebruikte IT & Telecom onder handen

SNEW neemt gebruikte IT & Telecom onder handen
solution

Onze onderneming neemt het gegeven dat er over 20 jaar weinig tot geen nieuwe technologie ontwikkeld kan gaan worden, heel serieus. Maar liefst 30% van de grondstoffen zal opraken als iedereen door de huidige (over)consumptiemaatschappij het nieuwste van het nieuwste wil hebben, en producten (vaak onnodig) worden geproduceerd.

Grondstoffentekort

Al eeuwenlang putten we de aarde uit om steeds weer innoverende producten op de markt te brengen, zonder door te hebben wat we eigenlijk veroorzaken. De grondstoffen raken op doordat ze verbruikt worden in plaats van hergebruikt en we zullen nieuwe manieren moeten vinden om dit probleem op te kunnen vangen. En dat terwijl er op de afvalbergen (ook in ontwikkelingslanden) genoeg ligt om dit weer decennialang aan te vullen. Door te gebruiken in plaats van te verbruiken is ons milieu een stuk schoner. Doordat er niet constant wordt geboord of wordt herwonnen uit de aarde naar nieuwe grondstoffen zijn er minder vrachtwagens, fabrieken en machines nodig om deze weer van herwinning tot aan het eindproduct te produceren.
 

Hoe werkt SNEW?

SNEW maakt de ICT-keten circulair met haarzelf ontwikkelde tool voor de outsourcing van circulair inkopen. De huidige (lineaire) ICT keten kent: grondstof > product > gebruik > afval. Wij doen dit anders en gaan volgens de circulaire economie, apparatuur in een ‘gebruik’ systeem stoppen.
 
Dat doen wij door verouderde apparatuur op te kopen en deze een tweede levenscyclus te geven. De apparatuur wordt (indien mogelijk) refurbished tot zo goed als nieuw zodat deze opnieuw verkocht kan worden en een tweede leven krijgt. Apparatuur waarbij dit niet meer kan, wordt volledig ontmanteld en gerecycled. Dit heeft meerdere voordelen: de levenscyclus van deze apparatuur wordt duurzaam opgerekt, grondstoffen worden  aangevuld en de klant heeft een mooie MVO-invulling, die nog geld oplevert ook.
 

Samen de uitdaging aan

Samen met onze partner van sociale werkplaats ’t Veer waar de ingenomen apparatuur wordt gefilterd en Galloo, een van de belangrijkste recyclagebedrijven van Europa die de apparatuur wat nog functioneert een tweede leven geeft (of indien nodig recycled)  gaan wij de uitdaging aan om de circulaire economie leven in te blazen!
 

Van lineair naar circulair

Met circulair inkopen gaan we van lineaire  economie naar circulaire economie. Een transitie van ‘eigendom naar gebruik’, zodat vanuit dat principe, de producent eigenaar blijft van zijn product. Aan het eind van de levensduur neemt de producent het product weer in om te gebruikenvoor nieuwe productie met minimaal grondstofverlies.
 

Voor de reseller

Een ont zorgend en een verkoopversterkend concept is hetgeen wij aanbieden aan de resellers, voor hen is dit aantrekkelijk is omdat zij een extra dienst kunnen aanbieden met ons als partner, zonder enig risico te lopen. Van onze klant tot aan zijn klant is dit voor alle betrokken partijen winstgevend. De kostenbesparing zit verwerkt in onze tool voor het outsourcen van circulair inkopen. De reseller verkoopt een product en geeft met ons de garantie dat wij het over 5 jaar weer terug kopen. Hiermee betaalt een klant voor het gebruik. Datzelfde product wordt na 5 jaar bij ons wederom duurzaam ingezet of verwerkt tot grondstoffen welke weer voor een nieuw product gebruikt kunnen worden. Wij houden rekening met de volgende generatie, zodat er nog grondstoffen over blijven. 

Videomateriaal
Op youtube is ons filmpje met uitleg over onze werkwijze te zien.  

Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?