Sociale onderneming i-did biedt circulaire textiel oplossing

Summary
i-did herwaardeert textiele grondstoffen en arbeidspotentieel: onze producten bestaan uit niet meer draagbare kleding en textiel en worden gemaakt door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
Sociale onderneming i-did biedt circulaire textiel oplossing
solution

i-did gelooft in een sociale en circulaire samenleving, waarin we producten en grondstoffen niet weggegooien, maar hergebruiken en maken onder sociale omstandigheden. i-did herwaardeert textiele grondstoffen en arbeidspotentieel: onze producten bestaan uit niet meer draagbare kleding en textiel en worden gemaakt door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Werken aan een sociale en circulaire toekomst

i-did is een sociale onderneming die bijdraagt aan een samenleving waarin iedereen meewerkt om de cirkel draaiende te houden en waar niemand wordt buitengesloten. i-did activeert mensen die langdurig werkeloos zijn in een half jaar traject door ze te empoweren met o.a. coaching, werkervaring en werknemersvaardigheden. Het traject helpt zo de talenten, competenties en persoonlijke groei van de deelnemers te ontwikkelen terwijl zij meedraaien in het naaiatelier. Zo’n 60% van onze deelnemers stroomt door naar een passende baan.

Circulair produceren

Ieder jaar veroorzaken wij als consumenten en bedrijfsleven 240 miljoen kilo textiel afval. Hiervan belandt 130 miljoen kilo tussen het normale afval. Dit is een enorme verspilling van kostbare energie, grondstoffen en mensenwerk. i-did brengt hier verandering in en stimuleert textielinzameling door consumenten en bedrijven te laten zien dat ook niet meer draagbare kleding van waarde is en als grondstof kan dienen voor nieuwe producten.

Wij hergebruiken textiele grondstoffen en produceren op een kleinschalige, duurzame manier door van afgedankte (bedrijfs-)kleding en textiel overschot nieuwe, hoogwaardige designproducten te maken.

Urban mining naar de nieuwe textielgrondstof

Van niet meer draagbare kleding en kapot textiel maken wij een nieuwe grondstof: een hoogwaardig kwaliteit vilt, waarin je het karakter van de verschillende soorten gerecyclede kleding terugziet. Hiervan maken wij in ons MVO-atelier designproducten.

Samenwerkend naar de toekomst

Bedrijven en organisaties hebben een voorbeeldfunctie voor onze samenleving. Daarom verbindt i-did zich met bedrijven met een hart voor mens en milieu. Zo hebben wij al met diverse bedrijven samengewerkt zoals IKEA, Heineken en het ministerie van Defensie. Wij staan altijd open voor nieuwe samenwerkingen.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this solution
matches.svg16 matches
challenge

Laten we waardeloze tassen weer waardevol maken!

MATCHED
matches.svg5 matches
challenge

Iron Roots seeks partners to upcycle plastic sportswear

MATCHED
matches.svg11 matches
challenge

Fabriek Fris zoekt een duurzame oplossing voor haar textiel afval

MATCHED
matches.svg4 matches
challenge

Van HR, Human Resources, naar RH, Resources for Humans. Doe je mee?

MATCHED
matches.svg3 matches
challenge

Urgente oproep: verwerk het textieloverschot

MATCHED
matches.svg1 match
challenge

Van Houten&co zoekt helpende handen voor ingeburgerde nieuwe inwoners bij het betreden van de arbeidsmarkt

MATCHED
matches.svg10 matches
challenge

REFLEX zoekt deelnemers voor het recyclen van bedrijfskleding

MATCHED
matches.svg2 matches
challenge

Bedenk een oplossing voor legerdump

MATCHED
matches.svg12 matches
challenge

Pilot 'Inclusief Werkgeverschap & Vakschool'

MATCHED
matches.svg20 matches
challenge

Wie geeft de hoezen van onze reiskussens een nieuwe bestemming?

MATCHED
matches.svg23 matches
challenge

Kwekerij Lankhaar zoekt hoogwaardige circulaire verpakking kamerplanten

MATCHED
matches.svg6 matches
challenge

Veerplas Festival zoekt circulaire oplossing sigarettenpeuken

MATCHED
matches.svg8 matches
challenge

Pure Sportswear zoekt partner nieuwe lijn bamboe sportkleding

MATCHED
matches.svg7 matches
challenge

Help Emma Safety Footwear en FBBasic hun circulaire veiligheidsschoenen te ontmantelen

MATCHED
matches.svg17 matches
challenge

Studio Stixl zoekt circulaire vulling voor kussens

MATCHED
matches.svg15 matches
challenge

Dutch Textile Consortium is looking for Indian partners

MATCHED
matches.svg6 matches
challenge

Dienst Justitiële Inrichtingen zoekt leverancier kerstpakketten personeel

No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?