Stroom uit planten

Stroom uit planten
solution

Kerckebosch experimenteert op het Energieplein met groene energiesystemen. Spraakmakend is Plant-E, een technologie waarbij 4000 levende planten in bakken elektriciteit produceren voor de wifi-hotspot.

Stroom uit planten

Plant-e technologie maakt het mogelijk elektriciteit te produceren met levende planten. De komst van Plant-e draagt niet alleen bij aan een duurzaam Kerckebosch, maar is ook een investering in verder onderzoek naar deze vooruitstrevende groene technologie.

Het Plant-e systeem is het groenste energiesysteem ter wereld. Deze technologie staat nog in de kinderschoenen, maar is nu al veelbelovend. Kerckebosch heeft de primeur in Nederland wat betreft energie opwekken voor een wifi-hotspot.

Investeren in verder onderzoek

Het opwekken van energie via planten kan met elk type plant die met hun wortels in natte grond kunnen staan. Kerckebosch werkt ook met groenten en kruidenplanten. Daarbij werkt ze mee aan het onderzoek en de verdere ontwikkeling van Plant-e.

Hoe werkt het?

Bij het opwekken van energie gaat het voornamelijk om de bacteriën. Wanneer de plant groeit, scheidt het afvalstoffen (organisch materiaal) uit via de wortels. Deze afvalstoffen worden afgebroken door bacteriën en bij die afbraak komen elektronen vrij. Door de koppeling van elektroden ontstaat er bruikbare elektriciteit. Van het begin af aan wordt er continu stoom gegenereerd door de planten, dag en nacht. Pas wanneer het systeem stijf bevroren is stopt het leveren van stroom, maar bij dooi start het ook uit zichzelf weer op. Het systeem van Plant-e vraagt weinig onderhoud. Voldoende (regen)water en 1 keer in het jaar schoonmaak volstaan. Plant-e komt voort uit de ontdekking en onderzoek naar het produceren van elektriciteit met levende planten aan Wageningen Universiteit door Marjolein Helder en David Strik.

De planten kunnen 0,1 watt per vierkante meter opleveren. Met de 100 vierkante meter die de 4000 planten in beslag nemen, is dat in totaal dus 10 watt. Op 1 vierkant meter kun je een zuinig ledlampje laten branden. 

Dat is weinig en Plant-e kijkt dan ook naar de uiteindelijke toepassing van het product. Het voordeel van de technologie is het werken met planten en je hebt veel planten. Zodra je meters kan maken, levert het echt wat op.

Vermindering CO2 Emissie

De stroomproducenten van het Energieplein vullen elkaar aan. Zo zorgt Plant-e voor een kleine maar continue stroomproductie van 50 Watt, waardoor de WIFI-hotspot 24 uur per dag en 365 dagen per jaar van stroom wordt voorzien. Planten slapen niet en daarmee is de stroomproductie continu. En Plant-e heeft een omgekeerd effect op de CO2-reductie, de planten gebruiken CO2 en stoten O2 uit. En de ideale groeiomstandigheden op het Energieplein optimaliseren de CO2-consumptie.

Plant-e levert per jaar 425kWatt en 520k CO2-reductie op. Dat is 2020 dus 2.600k CO2-reductie.

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/e4e395df4ede069ef71d95341a937ada_large.jpg
Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?