Studenten Da Vinci college maken circulair ontwerp voor herbestemming Biesboschhal

Summary
Masterclass ten behoeve van circulair ontwerpen voor studenten
Studenten Da Vinci college maken circulair ontwerp voor herbestemming Biesboschhal
solution

Cirkellab en RoosRos Architecten gaven tijdens de Week van de Circulaire Economie studenten bouwkunde van het Da Vinci College een masterclass namens gemeente Dordrecht. Vanwege deelname aan de landelijke ontwerpwedstrijd SLIMCirculair die circulair bouwen onder de aandacht brengt. Aan deze wedstrijd doen 23 studententeams uit het hele land mee.

Circulair ontwerp voor gemeentelijk monument

De Biesboschhal, een voormalig scheepswerf uit 1950, is een gemeentelijk monument. Op dit moment gebruikt DordtYart tijdelijk de hal als expositieruimte. De gemeente Dordrecht zoekt een passende, nieuwe functie voor de loods en heeft de studenten gevraagd een slim, circulair ontwerp te maken.

Dirk-Jan Drost, docent bouwkunde Da Vinci College: “Door de masterclass is begrip circulair meer gaan leven bij de studenten. Ze hebben een duidelijk handvat gekregen hoe je circulair kan ontwerpen. Met leuke werkvormen werden de studenten gedwongen om out-of-the-box te denken. Dit leverde mooie resultaten op wat ze direct konden toepassen op het eigen ontwerp.”

Van ontdekken tot aan gedetailleerd ontwerpen

Tijdens de masterclass presenteerden de studenten hun eerste schetsontwerpen met functie van het pand en de indeling ervan. Voorbereidend hadden zij al onderzoek gedaan naar de historie van het pand en de omgeving. Het pand biedt volgens de studenten goede kansen voor de huisvesting van het Binnenvaartmuseum, een kenniscentrum, maar ook voor recreatieve doeleinden zoals een terras aan het water, een binnentuin met speeltoestellen

en een bazaar van zeecontainers. Verrassend was een van de ideeën om een deel van het pand organisch te laten ontstaan en in te laten vullen door buurtbewoners om zo optimaal draagvlak te creëren vanuit de nabije omgeving. Daarnaast waren er al eerste ideeën om de herbestemming circulair te realiseren. Bijvoorbeeld door zoveel mogelijk gebruik te maken van de bestaande indeling van het pand, een ‘box-in-box’ principe te creëren waardoor de loods makkelijker te verwarmen is, gebruikte kozijnen en ramen her te gebruiken voor binnenmuren en biobased materialen als verf en kokosisolatie in te zetten.

Concrete circulaire bouw voorbeelden

Om deze eerste ontwerpen nog verder uit te werken en aan te scherpen, hebben Cirkellab en RoosRos de studenten meegenomen in allerlei concrete, circulaire voorbeelden in de bouw en invulling daarvan. Bijvoorbeeld het Alliander gebouw in Duiven, waarbij een achtbaan als inspiratie heeft gediend om een constructie te maken waarbij veel minder staal nodig was dan een reguliere constructie. Of Circl, het circulaire paviljoen in Amsterdam van de ABN AMRO, waarbij bewust is gekozen om leidingen en elektra zichtbaar te laten, zodat een en ander in de toekomst gemakkelijk gedemonteerd kan worden.

Circulaire inspiratie

Vervolgens gingen de studenten op ‘ontdekkingstocht’ in het pand, de nabije omgeving en online om nog meer inspiratie op te doen voor hun ontwerpen. Zo heeft een groep online onderzocht welke bedrijven in de buurt gevestigd zijn. Dit om na te gaan of er mogelijkheden zijn om daar restmaterialen te ‘oogsten’ voor deze herontwikkeling. Zij kwamen tot de conclusie dat onder andere Peute Papier Recycling een bron kan zijn voor isolatiemateriaal.

In een brainstorm werd de functie van het pand nader aangescherpt met oog op circulair. Bijvoorbeeld een ‘gewone’ sportschool werd omgedoopt tot een sportschool waarbij de toestellen energie opwekken om je telefoon op te laden en douches worden geïnstalleerd die water circuleren.

Aan de slag met circulair ontwerp

Tenslotte gingen ze aan de slag met hun eigen ontwerpen om die laag voor laag uit te werken; de locatie, de constructie, de gevel, de installaties, de inrichting/indeling van het pand en de losse elementen zoals meubilair. En daarbij uiteraard innovatieve, circulaire oplossingen te verzinnen.

Conclusie Masterclass

Mark Boschman, RoosRos Architecten: “De studenten hebben goed nagedacht over de mogelijk nieuwe functies van DordtYart. Ik hoop dat ze in de uitwerking van hun ontwerpen de functies op een fraaie en circulaire wijze kunnen integreren in de stoere oude fabriekshal.

Belangrijk daarbij is om te denken in de verschillende gebouwlagen zoals we die in de masterclass hebben toegelicht.”

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?