Studio Solarix verduurzaamt de gebouwde omgeving

Summary
Verduurzaming van de gebouwde omgeving door plaatsen van gevelpanelen die groene stroom opwekken.
Studio Solarix verduurzaamt de gebouwde omgeving
solution

Brabant geeft Energie bouwt aan een netwerk van mensen en organisaties die de energietransitie versnellen. Studio Solarix levert een substantiële bijdrage aan de noodzakelijke energietransitie en circulariteit van de gebouwde omgeving. Een betere wereld voor morgen, waarin techniek en design hand in hand gaan. 

De Solarix panelen zijn niet alleen geschikt voor nieuwbouw. Sterker nog, energietransitie zal ook een sterke rol in de bestaande bouw moeten gaan vervullen om verduurzaming van de gebouwde omgeving te realiseren. Solarix biedt daarvoor een perfecte oplossing: het paneel wekt groene stroom op en draagt bovendien bij aan de uitstraling van het gebouw. Beauty en brains dus. Bovendien kan het paneel aangevuld worden met led-verlichting en sensoren waarmee de gevel op de omgeving kan reageren en data kan verzamelen. Welke data dat zijn, hangt af van de sensoren die geplaatst worden.

"We streven ernaar zo veel mogelijk gevels en wanden van deze upgrade te voorzien. Dat kan ook, want ons product is geschikt voor nieuwbouw, transformatie en voor allerlei verschillende gebouwen. Van kantoor, parkeerpakhuis tot brug. Geen brug is ons te ver."

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?