SUEZ/QCP - Gebruikt plastic is verpakking van morgen

SUEZ/QCP - Gebruikt plastic is verpakking van morgen
solution

De fabriek van de toekomst. Zo kan de fabriek van QCP het best genoemd worden. In de centrale vlakbij Maastricht worden in samenwerking met afval-, en grondstoffenmanager SUEZ, kunststof (verpakkings)afval gerecycled tot hoogwaardige grondstoffen.

Van plastic naar plastic-vervanger
Waar de meeste plastics recycleerbaar genoemd worden, is de realiteit dat er veelal sprake is van downcycling. Denk vooral aan toepassingen zoals vuilniszakken, bloempotten en bermpalen. In de QCP-fabriek wordt van gebruikt plastic van huishoudens- afkomstig van partner SUEZ  en van diverse industrieën grondstoffen gemaakt waarmee moeiteloos hoogwaardig nieuwe plastic producten gemaakt kunnen worden. Deze grondstoffen kunnen worden gebruikt in nieuwe kunststofproducten voor bijvoorbeeld de verpakkingsindustrie, de bouwsector, elektronica en de automotive industrie. Op deze manier dragen ketenpartners CQP en SUEZ bij aan de totstandkoming van de circulaire economie.

Schaal en Co2 reductie
De fabriek zal uiteindelijk 100 miljoen kilo granulaat per jaar produceren en naar verwachting een omzet draaien van rond de 100 miljoen euro. Daarnaast creëert de fabriek 100 directe en minstens 200 indirecte arbeidsplaatsen. Door het gebruik van mechanisch gerecycleerde polyolefinen (PE en PP) wordt circa 1350 kg CO2 per ton geproduceerde polymeer minder uitgestoten.

Read more