Tapijten uit afgedankte visnetten

Tapijten uit afgedankte visnetten
solution

In een goed functionerend ecosysteem gaan weinig grondstoffen verloren. Met dat idee voor ogen is tapijtfabrikant Interface continu op zoek naar manieren om haar business model verder te verduurzamen. Dat resulteerde in de eerste stappen naar een productieketen die ontdaan is van elke negatieve maatschappelijke of ecologische impact.

Onverwachte hoek

Interface werkt al sinds 1996 met lease en terugname systemen voor tapijt, maar de afgelopen jaren zette het bedrijf een extra stap in het sluiten van de circulaire keten. Het project ‘Net-Works’ kwam in 2012 tot stand door een samenwerking met ondernemers uit een onverwachte hoek: de visserij. De deal zit zo in elkaar: vissers verzamelen afgedankte visnetten die bij Interface worden verwerkt tot een grondstof voor nieuwe tapijten. Niet alleen krijgt het afval van de visserij zo een goede bestemming, maar het inzamelen van netten voorkomt rondzwervende netten die een bedreiging vormen voor talloze vissoorten.

Meer dan tapijttegelleverancier

Voor Interface is deze samenwerking met ondernemers in een totaal andere sector een logisch vervolg op eerdere experimenten in circulair ondernemen. ‘Wij ervaren dat het belangrijk is om samen te werken met partners en niet alles in eigen hand te nemen,’ legt Geanne van Arkel, hoofd Sustainable Development bij Interface, uit. ‘De doorbraken in recycling en procesinnovatie zijn ontstaan door samenwerking met partijen uit andere sectoren en de totale vloerbedekkingssector is qua duurzaamheidsniveau gegroeid.’ De strategische visie van Interface maakt dat het bedrijf meer is dan een tapijttegelleverancier. Ze is een partner die bijdraagt aan een circulaire ondernemingscultuur met een lage milieubelasting. Interface won er zelfs de European Business Awards for the Environment 2014-2015 voor in de categorie International Business Cooperation.

Resultaten

De resultaten zijn er naar. 44% van de gebruikte grondstoffen zijn gerecycled of bio-based, de productie draait volledig op biogas uit Spakenburg, de fabriek van Interface maakt gebruik van een gesloten watersysteem, en het bedrijf heeft haar CO2-uitstoot met 90% gereduceerd ten opzichte van 1996.

Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?