Tenderronde Circulaire Economie NU geopend tot 1 juli a.s.!

Tenderronde Circulaire Economie NU geopend tot 1 juli a.s.!
solution

Amsterdamse circulaire economie-projecten kunnen NU een aanvraag indienen binnen de tenderronde Circulaire Economie van het Duurzaamheidsfonds Amsterdam. Er zijn leningen van €10.000 tot €500.000 beschikbaar.

Het meest circulair

Een project dient te leiden tot hergebruik van grondstoffen en/of reductie van grondstoffen die anders weggegooid zouden worden. Projecten die voldoen aan de voorwaarden kunnen in aanmerking komen voor financiering. Er is €1 miljoen beschikbaar voor deze tenderronde. Indien er meer financierbare aanvragen zijn, zullen alleen de financierbare aanvragen die het meeste bijdragen aan het stimuleren van de Amsterdamse circulaire economie (de CE bijdrage) een lening krijgen. Een jury zal de CE bijdrage per aanvraag bepalen.

Voorwaarden Duurzaamheidsfonds

- rente 2%
- looptijd lening maximaal vijftien jaar
- leenbedrag minimaal €10.000, maximaal €500.000
- minimaal 33% van de projectkosten dienen gefinancierd te worden door anderen dan de overheid
- alleen projectfinanciering, geen (algemene) bedrijfsfinanciering
- project dient te beschikken over sluitende business case
- project moet aantoonbaar bijdragen aan de circulaire economie in Amsterdam

Meer weten?  

Klik hier voor de voorwaarden en het aanvraagformulier. Indien je vragen of opmerkingen hebt of een projectvoorstel wilt bespreken, kun je een mail sturen naar duurzaamheidsfonds@amsterdam.nl.

Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?