Urban Mining, crowdfunden met als inzet de waarde van je afval!

Urban Mining, crowdfunden met als inzet de waarde van je afval!
solution

Urban Mining start een nieuwe vorm van crowdfunding waarbij alle inwoners van Den Haag kunnen deelnemen. Wij vragen hierbij niet om uw geld, maar om uw afval. Voor elke kilo E-Waste (alles met een stekker en/of batterij) en kunststoffen die deelnemers bij Urban Mining inleveren krijgen zij een aandeel in deze nieuwe startup.

Urban Mining gaat de inwoners direct betrekken, als aandeelhouder, bij het versnellen van de transitie naar een circulaire economie.Waardevolle grondstoffen, zoals goud, aluminium, koper en plastic die nu nog met mobieltjes en huishoudelijke apparaten bij het afval belanden worden behouden en de ingezamelde kunststoffen worden gebruikt voor het maken van nieuwe producten.

Sociale werkgelegenheid en Repair Cafés
Met de inzet van sociale werkgelegenheid worden apparaten ontmanteld om vervolgens onderdelen en grondstoffen te sorteren. Bruikbare onderdelen kunnen geleverd worden
aan onder meer Repair Cafés, waarmee Urban Mining bijdraagt aan het verlengen van
de levensduur en het hergebruik van apparaten.

Met de ingezamelde kunststoffen gaan wij, zo veel mogelijk lokaal, nieuwe producten produceren, zoals speelgoed en straatmeubilair, maar ook filament, materiaal dat
gebruikt wordt voor het vervaardigen van producten met 3D-printers. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld ook nieuwe onderdelen leveren, direct aan inwoners en aan dienstverleners voor reparatie van apparaten.    

Wat we nu allemaal weggooien
Maar liefst 73 miljoen euro gooiden wij in 2012 in Nederland in de vuilniszak, waaronder 27 miljoen euro aan goud, maar ook maar liefst 17 miljoen euro aan waarde in kunststoffen. (CBS, Wang (2014)). In Den Haag hebben we het dan al gauw over meer dan 2 miljoen euro per jaar. Geld waarmee wij met elkaar kunnen ondernemen en de circulaire economie vorm kunnen geven! De opbrengsten in Urban Mining worden gedeeld met alle aandeelhouders, de inwoners van Den Haag.  

Ga voor meer informatie naar: www.urbanmining.net

Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?