Van biologisch afval naar duurzame warmte

Van biologisch afval naar duurzame warmte
solution

Circulair ondernemen is niet alleen goed voor het milieu, maar kan ook bedrijfstechnisch voordelig uitpakken. De familie Van den Boomen ontwikkelde een installatie die biologisch afval van hun champignonkwekerij omzet in bodemverbeteraar, droge compost en duurzame warmte. Deze installatie inspireert ook anderen om meer uit het bedrijf te halen.

De champignonkwekerij van Hans en zijn zoon Pieter Van den Boomen produceert 400.000 kilo champignons per maand. Hiervoor is elke week 360 ton compost nodig. Na ongeveer een maand zijn alle champignons van een teeltruimte geoogst. Vroeger werd het bed waar de champignons op groeiden nat afgevoerd; dat kostte de kwekerij zo’n 16 euro per ton.

Besparen op vervoerskosten

Hans van den Boomen, eigenaar van de champignonkwekerij, bedacht samen met zijn broer Henk iets om de kosten terug te dringen. Dat werd de Upcycling Gemert, een installatie die het afval scheidt en droogt en tegelijkertijd warmte opwekt. Dit werkt als volgt: na de oogst wordt het champignonbed eerst gescheiden in dek-aarde en champost. De dek-aarde krijgt, op een andere locatie, een hittebehandeling. Daarna wordt het verkocht aan de potgrondsector. De champost blijft nog even in Gemert: in de installatie van Upcycling wordt deze vermengd met dikke fractie varkensmest en met een shovel in een tunnel gereden. In die tunnel circuleert lucht. In de tunnel ontstaat biologische broei door bacteriën. Dit warmt de circulerende lucht in de tunnel binnen 24 uur op tot ongeveer 70 graden Celsius. Daarbij verdampt een groot deel van het water en wordt het materiaal gedroogd. Gedroogd heeft de champost veel minder massa, want champost bestaat voor 70 procent uit water. Dit bespaart vervoerskosten. De champost dient vervolgens als bodemverbeteraar voor de akkerbouw.

Warmte zorgt voor extra inkomsten

De behandeling van de champost wekt bovendien warmte op. De circulerende warme lucht verwarmt water. Met dat water wordt de temperatuur in de kwekerij op peil gehouden. Dit bespaart energiekosten voor verwarming. De warmte die overblijft kan duurzame warmte leveren aan omliggende bedrijven, dit levert extra inkomsten op.

Voor de ontwikkeling van de installatie kreeg de familie een innovatiesubsidie van TKI BBE (Topsector energie) van het ministerie van Economische Zaken, maar nu de installatie draait, is een subsidie niet meer nodig: door de warmte die de installatie opwekt, levert deze nu zelfs extra geld op. Wie ook een dergelijke installatie wil bouwen, moet rekenen op een investering van 2 miljoen euro.

Ook geschikt voor ander organisch afval

Henk van den Boomen is als adviseur organische reststromen in gesprek met anderen die eenzelfde installatie willen bouwen. Wat met de compost uit de champignonkwekerij kan, is namelijk ook mogelijk met ander organisch afval zoals mest en oogstresten uit de land- en tuinbouw. Voor het bouwen van een installatie is ongeveer 3000 m2 grond nodig, in de nabijheid van de te verwerken organische reststromen. Liefst in de nabijheid van bedrijven die warmte willen afnemen, want hoe groter afstand de afstand die de warmte aflegt, hoe meer warmteverlies er optreedt.

Bekijk ook de film en de infographic www.rvo.nl/paddenstoelen

Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?