Van circulaire ambities naar gerichte acties

Summary
Circulariteit van organisaties, diensten en producten meetbaar maken en forecasten.
Van circulaire ambities naar gerichte acties
solution

2BHonest helpt organisaties met circulaire dashboards voor het meten, monitoren en sturen op circulariteit.

Wij zijn 2BHonest en helpen organisatie bij het vertalen van hun circulaire ambities in concrete acties voor korte en lange termijn. Dit doen we door het ontwikkelen van custom-made dashboards afgestemd op sectorspecifieke standaarden. 

In co-creatie ontwikkelen we een dashboard op basis waarvan de circulaire impact, invloed en mogelijkheden voor een organisatie in kaart worden gebracht.  Samen doorlopen we ons 4 stappenplan:

  1. Het evalueren van relevante internationale en sectorspecifieke richtlijnen;
  2. Het vaststellen van de maatschappelijke impact van de organisatie;
  3. Het ontwikkelen van onderliggende KPI's om circulariteit te meten;
  4. Het uitvoeren van een nulmeting om de status en acties te bepalen.

Op basis van onze aanpak weet iedereen hoe hij/zij vanuit de eigen rol en werkzaamheden binnen de organisatie op effectieve wijze bij kan dragen aan de circulaire ambities van de organisatie.

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/3e227179c8711100668e3575f5f8ae45_large.png
Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?