Van lineaire naar circulaire arbeidsmarkt

Van lineaire naar circulaire arbeidsmarkt
solution

Recent was het de week van de Circulaire Economie. Ook de arbeidsmarkt kan circulair. Het klinkt raar, maar het is echt zo. Alleen met de huidige arbeidsmarkt wordt dit erg lastig. Toch zijn er oplossingen. Lees hier onze visie hoe de lineaire arbeidsmarkt op een maatschappelijk verantwoorde manier circulair te maken is.

Economische modellen en de arbeidsmarkt

De lineaire economie gaat uit van het principe dat grondstoffen worden geproduceerd, gebruikt en weggegooid. De keteneconomie doet hier een duurzaam stapje bij: na gebruik wordt niet al het materiaal weggegooid, maar een gedeelte hiervan gerecycled. De circulaire economie streeft naar het principe dat niets meer weggegooid hoeft te worden; het definitieve einde van restafval!

Vertaald naar de arbeidsslag

Wanneer van bovenstaande economieën de vertaalslag wordt gemaakt naar de arbeidsmarkt, dan zal deze er ongeveer als volgt uitzien:

In de lineaire arbeidsmarkt wordt een werknemer aangenomen, hij werkt een tijdje bij een werkgever en daarna wordt hij ontslagen. In de ketenarbeidsmarkt is er een extra, duurzame stap: voor de werknemers die ontslagen gaan worden is een oplossing bedacht waardoor een gedeelte van de werknemers ergens anders weer aan de slag kan gaan. De visie van de circulaire arbeidsmarkt is in theorie het makkelijkst: mensen gaan aan het werk en komen nooit meer op straat te staan.

De circulaire arbeidsmarkt, een utopie?

Maar is het mogelijk om een circulaire arbeidsmarkt te creëren? De arbeidsmarkt in de vorm van een volledig circulaire economie is (momenteel) bijna een utopie. Het hangt van veel factoren af of alle mensen die tot werken in staat zijn daadwerkelijk een baan krijgen en houden, en zo niet, vlekkeloos doorstromen naar een volgende baan, zonder tijdelijk thuis te zitten.

Belemmeringen van een circulaire arbeidsmarkt

Wat de circulaire arbeidsmarkt momenteel belemmert? In elk geval krijgen werknemers massaal tijdelijke contracten en om nou te zeggen dat er geen werknemers meer worden ontslagen.. Werknemers komen niet (meer) duurzaam de arbeidsmarkt binnen en daarbij worden werknemers na gebruik nog steeds ‘weggegooid’. Het lijkt alsof organisaties met een vergrootglas hun personeelsbestand onder de loep nemen: al het schroot eruit, alleen enkele toppers er nog in. Betekent dit dan dat alleen de topklasse van werkend Nederland aan het werk is? Niet per definitie, werkgevers lijken alleen werknemers in vaste dienst te willen dan hun minimale bezetting vereist. De gevolgen zijn te raden: hoge werkdruk en altijd maar het beste beentje voortzetten om ‘erin’ te blijven. En een enorme toename van ZZP’ers natuurlijk. Maar zijn er ook oplossingen?

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/0570e39511cfa4d943e75b43041b4d4c_large.jpg

De oplossing: surfen tussen banen

Hoe de arbeidsmarkt circulair te maken? In de eerste instantie door werknemers momenteel meer zekerheid te geven en werkgevers meer flexibiliteit. Dit wordt bereikt door werkgevers de mogelijkheid te bieden werknemers uit te wisselen. Hierdoor wordt ontslag voorkomen en een vast contract wordt minder risicovol. Verspilling wordt gereduceerd en de onderkant gaat van het slot. Daarbij raken werkgevers gewend aan tijdelijke werknemers die niet hùn werknemer zijn en werknemers wennen aan een flexibele baan; de ideale voorbereiding voor de zelfstandige professional.

De oplossing omarmd

Wij hebben met JobSurfing deze oplossing omarmd. Door werkgevers onderling hun personeel uit te laten wisselen wordt ontslag voorkomen en verdiend de uitlener zijn boventallige kosten terug. Bij mogelijkheid tot overname van een werknemer heeft de inlener een lange proefperiode van de werknemer gerealiseerd. Dit heeft ook weer voordeel voor de uitlener: hij heeft een makkelijke en goekope outplacementregeling gerealiseerd voor zijn personeel.

Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?