Wecycle maakt inleveren van e-waste gemakkelijk

Wecycle maakt inleveren van e-waste gemakkelijk
solution

Het correct inleveren van e-waste levert direct een bijdrage aan de circulaire economie. Het inleveren van van e-waste via Wecycle garandeert daarnaast een hoog rendement voor economie en milieu.

Landelijk netwerk inleverpunten

Elk elektrisch apparaat en energiezuinige lamp wordt ooit afgedankt. Samen met gemeenten en winkels doet Wecycle er alles aan om het mensen makkelijk te maken afgedankte elektronische apparaten en kapotte energiezuinige lampen (e-waste) in te leveren. Wecycle biedt als enige non-profitorganisatie hiervoor een landelijk dekkend inzamelnetwerk. Apparaten en lampen kunnen bij de aankoop van een vergelijkbaar product worden ingeleverd en er staan 3.000 inleverbakken voor klein e-waste bij onder andere supermarkten, bouwmarkten en elektronicazaken. Veel winkels geven dit aan middels een sticker op de winkelruit. Wecycle organiseert inzamelcampagnes met winkels en gemeenten om het inleveren te stimuleren.

CO2-uitstoot vermijden

Het correct inleveren van e-waste draagt bij aan het terugdringen van het broeikaseffect. Dit gebeurt op twee manieren: door grondstoffen te recyclen in plaats van te delven en door schadelijke CFK’s uit koel-/vriesapparatuur te verwijderen en onschadelijk te maken, zodat ze het milieu niet kunnen belasten. Dit bespaart jaarlijks honderden miljoenen kilo’s aan CO2-equivalenten.

Bijna gesloten kringloop

Wecycle laat in opdracht van de producenten het e-waste voor 83 procent recyclen tot nieuwe grondstoffen (materiaalhergebruik). 14 procent wordt ingezet in hoog rendement energieterugwinning. Dit levert een totale nuttige toepassing op van 97 procent. Van de 3 procent die overblijft, wordt 2 procent verbrand met geen of lage energieterugwinning en slechts 1 procent wordt gestort. Wecycle loopt hiermee voorop in Europa. Inwoners en klanten die hun e-waste afgeven aan respectievelijk gemeenten en winkels die samenwerken met Wecycle, kunnen erop rekenen dat het e-waste optimaal wordt gerecycled.

Social return

Voor gemeenten is het belangrijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer werkervaring en werkritme op te laten doen. Wecycle biedt gemeenten met het Wecycle Service Center hiertoe de mogelijkheid. Hier wordt e-waste gesorteerd en gedemonteerd, waarna het wordt gerecycled.

Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?