Werkconferentie Circulair Inkopen, Nederland als voorloper?

Werkconferentie Circulair Inkopen, Nederland als voorloper?
solution

Circulair inkopen, waarom willen we dat eigenlijk? Is het financieel verantwoord? En wat gebeurt er al in Nederland? Deze onderwerpen kwamen ter sprake tijdens de Werkconferentie Circulair Inkopen, afgelopen donderdag. Decentrale overheden en enkele andere publieke organisaties deelden hun kennis en maakten afspraken over opschaling en vervolg.

Waarom willen we circulair inkopen?

Naast financieel voordeel, zowel door andere prikkels als door het verlagen van risico, verlaagt het de behoefte aan nieuwe grondstoffen en daarmee de impact van productieketens. Decentrale overheden kunnen hier een belangrijke rol hebben in het vergroten van de vraag aan de markt. Jacqueline Cramer, lid van de Amsterdam Economic Board, benadrukte deze belangrijke rol: “de markt reageert wel, zolang het duidelijk is wat de uitvraag is.” Wethouder Duurzame Economische Ontwikkeling van de gemeente Haarlemmermeer, John Nederstigt, illustreerde deze uitspraak met een voorbeeld over worteltjestaart: “Als wij als lokale overheden een circulaire uitvraag blijven doen, gaan er partijen met oplossingen komen.”

Succesvoorbeelden

Er zijn al enkele tientallen cases waar circulair inkopen in de praktijk is gebracht, voornamelijk door partijen die zijn aangesloten bij de Green Deal Circulair Inkopen. “Circulair inkopen is op dit moment het meest eenvoudig te realiseren voor producten met een middelgrote complexiteit en een middellange levensduur,” aldus Michel Schuurman, programmamanager Circulaire Economie bij MVO Nederland. “Dus geen WC-papier en nog geen computers, maar wel kantoormeubulair en kleding.” In Venlo is recent het nieuwe Stadskantoor opgeleverd dat volledig C2C gerealiseerd is. Hierbij is niet alleen naar financiële waarde (kosten) gekeken, maar ook naar gezondheid (schone lucht) en werkcomfort (veel licht). Alle voor het gebouw gebruikte grondstoffen kunnen aan het einde van de levensduur opnieuw hoogwaardig worden ingezet.

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/039c152c43882630ff8d815eacd94a71_large.jpg

Ondersteuning

Organisaties die aan de slag willen met circulair inkopen, hoeven niet vanaf nul te beginnen. De kennis van de afgelopen jaren is samengevat in de Wegwijzer Circulair Inkopen, die tijdens de werkconferentie officieel is gelanceerd. Daarnaast biedt de Wegwijzer handvatten en praktijkervaringen voor zowel publieke als private organisaties om snel aan de slag te gaan.

Van opstarten naar opschalen

Starten met circulair inkopen is op dit moment al mogelijk. “De praktijkvoorbeelden uit de Green Deal laten zien wat er al kan,” aldus Take Padding van PIANOo. “De fase van opstarten is voorbij; opschalen heeft nu alle aandacht.” Om daadwerkelijk te versnellen, is samenwerking met andere partijen essentieel. “Samenwerking is de belangrijkste peiler onder de duurzame economie,” zo stelde Prins Carlos de Bourbon de Parme. Hij vergeleek circulair inkopen met motorcross door het bos. “Kijk niet naar waar de bomen staan, maar naar waar de open ruimtes zijn. Kijk niet naar waarom het niet kan, maar wat we al wel kunnen. En dan blijken de kansen eindeloos.”

Read more
There are no matches yet. Match to this solution

Do you want to comment on this solution?