Woningtekort opgelost met circulaire huisvesting van Woodyshousing

Woningtekort opgelost met circulaire huisvesting van Woodyshousing
solution

Woodyshousing heeft een oplossing ontwikkeld voor het groeiende tekort aan goede en betaalbare huisvesting. De oplossing is circulair, gezond, energieneutraal, social en door de inzet van technologie betaalbaar voor de gebruiker. Met massiefhouten en stapelbare woonstudio's (de "WOODY") zijn in korte tijd gebouwen tot acht verdiepingen hoog realiseerbaar.

Woningtekort in Amsterdam

Met onze jarenlange ervaring in de bio-ecologische bouw werden we enkele jaren geleden geconfronteerd met het schrijnende tekort aan goede en betaalbare studentenhuisvesting in Amsterdam, toen onze oudste dochter op zoek was naar een kamer. Tegelijkertijd werden we benaderd door de stad Amsterdam of wij een goed idee hadden voor een stuk braakliggend terrein. Het idee en de kennis hadden we al in huis: een circulaire, kwalitatief hoogwaardige en betaalbare studentenhuisvesting met community living. Woodyshousing was geboren!

Duurzame en betaalbare woningen

We willen zorgen voor duurzame, kwalitatieve én betaalbare huisvesting. We werken daarvoor met diverse partijen samen die allemaal willen bijdragen aan het oplossen van een maatschappelijk probleem: het woningtekort. We vinden het belangrijk dat de woning een gezonde leefomgeving biedt aan de bewoner. Ook willen we de bewoner betrekken bij het concept. Gebruikers zijn daarom zelf verantwoordelijk voor het beheer en organisatie van hun gebouw en worden daarin ondersteund door speciaal ontwikkelde technologie.

Circulair concept

We werken met natuurlijke materialen, een nieuw energiesysteem en een volledig nieuwe manier van grondexploitatie en financiering. Hierdoor ademt het hele system ademt circulariteit. Ons concept is gericht op tijdelijke grondexploitatie. Gebouwen op locaties, waar niemand wil wonen of werken, zullen in toekomst niet meer bestaan. Onze modules zijn verplaatsbaar en tot acht verdiepingen hoog - zonder additionele hulpconstructie - stapelbaar. De gebruikte materialen zijn zo gekozen, dat er aan het eind geen afval ontstaat. Ook zijn er geen grote hoeveelheden energie nodig om materialen te maken. Het hoofdbestanddeel is massiefhout, terwijl schapenwol en houtvezel dienen als isolatie. Het hele concept is gebaseerd op droogbouw en er is dus geen kit of lijm nodig.

Gebouw als grondstoffenbank

We hebben het materialengebruik voor iedere module volledig in kaart gebracht en levensduuranalyses uitgevoerd voor alle gebruikte materialen. De gegarandeerde levensduur van onze woningen is minimaal vijftig jaar, maar we streven naar een eindeloze cyclus. Daarom we blijven bij voorkeur zelf eigenaar van de modules en verhuren deze direct aan de eindconsument. Zo nemen we zelf verantwoordelijkheid voor onze materialen. Waarom zou je een goed product al na tien jaar afschrijven, zeker als de gebruikte grondstoffen in toekomst schaars worden? We zien ons gebouw echt als een grondstoffenbank.

In contact met je buur

Ons concept werkt als volgt: een locatie-eigenaar kan ons benaderen met de opdracht om gedurende enkele jaren een gebouw te plaatsen voor een doelgroep, die sociale woonruimte wil huren. We willen waarde toevoegen door bewoners en buurt on- en offline met elkaar in contact te brengen. Binnen ons concept kiezen we bewust voor ontmoetingsruimte, wat wij het huiskamerrestaurant noemen. Ook is de gemeenschappelijke buitenruimte - zij het een moestuin of terras - inbegrepen. Via het platform zien mensen, wie er thuis is en wat er te doen is. Wil je niet alleen eten? Heb je iets nodig? Dat zet je gewoon op de app.

Jongeren en starters

In de eerste fase richten we ons nu vooral op jongeren- en startershuisvesting. We vinden het belangrijk dat jonge mensen een goede start in een nieuwe omgeving hebben en zijn ervan overtuigd dat zij echt de toekomst hebben. Als wij hun laten ervaren, dat duurzaam en milieuvriendelijk wonen vanzelfsprekend is, zijn zij de beste pleitbezorgers voor een duurzame en gezellige toekomst.

Oplossing voor een maatschappelijk probleem

Dit concept is geschikt voor talloze doelgroepen. Het biedt een oplossing voor een prangend maatschappelijk probleem: een tekort aan goede en betaalbare huisvesting, met name in stedelijke gebieden. Andere uitdagingen in modern steden zijn de toenemende milieuvervuiling en eenzaamheid. Met Woodyshousing willen we op een eigenlijk voor de hand liggende wijze antwoord geven op deze uitdagingen. Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?