Wordt jouw bedrijfsafval voldoende gesorteerd?

Wordt jouw bedrijfsafval voldoende gesorteerd?
solution

Afval scheiden is in Nederland voor bedrijven wettelijk verplicht. Uit de Nationale Afvaltest van Van Gansewinkel blijkt alleen dat 16% van de deelnemende bedrijven geen afval sorteert. Dit terwijl de gevolgen, maar ook voordelen van wél afval scheiden, enorm zijn.

De handhaving van het scheiden van afval en het besef van de gevolgen wanneer er niets gescheiden wordt, is er bij ondernemers en medewerkers nog te weinig. Door afval te scheiden komen de waardevolle grondstoffen beschikbaar voor hergebruik en worden natuurlijke bronnen minimaal belast.

Zo zijn Nederlandse bedrijven verplicht onderstaande afvalstromen te scheiden. Het percentage geeft aan hoeveel procent er op dit moment gerecycled wordt:

  • papier/karton (79%)
  • vertrouwelijk papier (84%)
  • folie (98%)
  • glas (98%)
  • elektrisch afval (76%)

Cartridges en mobiele telefoons inzamelen

Eeko draagt bij aan de afvalscheiding door lege cartridges en gebruikte mobiele telefoons in te zamelen. Hoewel deze producten geen deel uitmaken van bovenstaande afvalstromen, is het zeker de moeite waard om ze apart af te voeren. Dit kan via de speciale inzamelboxen die al bij veel bedrijven staan.

Lege cartridges zijn tot vier keer herbruikbaar. Wanneer ze op de afvalberg terecht komen zijn ze schadelijk voor het milieu.

Mobiele telefoons bevatten waardevolle grondstoffen als goud en coltan. Door mobiele telefoons te recyclen worden deze grondstoffen behouden en hoeft er geen productie van nieuwe grondstoffen plaats te vinden.

Voordelen afval scheiden

Het scheiden en daarmee recyclen van afval levert naast winst voor het milieu ook een besparing op de afvalkosten op. Bovendien draagt het inzamelen van cartridges en mobiele telefoons bij aan het MVO- beleid. Eeko doneert per bruikbare cartridge of mobiele telefoon een bedrag aan verschillende goede doelen.

Afval is in veel gevallen waardevol, zorg er dus voor dat het op de juiste manier gescheiden wordt!

Bron: LinkedIn

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/188453f1f5120895103bf3227e9296dc_large.jpg
Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?