Zoeken naar millimeters in een afvalberg met MIA en Vamil

Zoeken naar millimeters in een afvalberg met MIA en Vamil
solution

Grondstoffen- en energiebedrijf Twence wil het terugwinnen van niet-ijzerhoudende metalen uit bodemas makkelijker maken. Ze zijn bereid daar flink in te investeren. En dat kan ook, want ze krijgen een steuntje in de rug van de MIA\Vamil-regeling.

We slaan twee vliegen in één klap met het terugwinnen van metalen uit bodemas. We krijgen er én schonere bodemas door én we verzamelen veel metalen, voor ons heel belangrijk. Een schonere bodemas kan zonder een extra zogenaamde IBC-keuring ingezet worden als bouwmateriaal.’ Bert Oudenhoven van Twence weet heel duidelijk uit te leggen waarom de ongeveer 150.000 ton aan bodemas waardevoller is dan het in eerste instantie lijkt. De bodemas bevat namelijk waardevolle ijzerhoudende (ferro’s) en niet-ijzerhoudende metalen (non-ferro’s).

Kostbare metalen

Van alle ijzerhoudende metalen wordt van oudsher jaarlijks 95% met magneten relatief makkelijk uit de bodemassen teruggewonnen. Dat is ongeveer 14.000 ton. Met de niet-ijzerhoudende metalen, zoals aluminium en koper, is dat moeilijker. Hierdoor is de bodemas niet schoon genoeg om in te zetten als bouwstof.
 
Dat op zich is al jammer, maar wat te denken van al dat kostbare materiaal dat nog achter blijft. Bert: ‘De kleinere non-ferro’s zijn op dit moment niet of nauwelijks terug te winnen. Bodemas van 6 mm of minder houdt veel vocht vast door het nablussen van de as en is dus moeilijk te zeven. Om de kleine non-ferro deeltjes terug te winnen moeten er dus nieuwe technieken ontwikkeld worden.’
 
Nieuwe state-of-the-art technologieën die deels ontwikkeld zijn en waarvan er nog veel ontwikkeld moeten worden. Met een advanced dry recovery (ADR) en een verbeterde ‘eddy current’-combischeider kan Twence vanaf medio 2014 meer non-ferro metalen uit de bodemassen terug kan winnen.

Green Deal

Het gaat om een miljoeneninvestering, die volgens Bert perfect aansluit bij de bedrijfsstrategie van Twence om meer waardevolle materialen en secundaire grondstoffen uit afvalstromen te halen. Die strategie past mooi op de afgesloten Green Deal. De branche van afvalverwerkers heeft vergaande afspraken gemaakt met de overheid om meer non-ferro's terug te winnen en het grootste deel van de assen in te zetten als vrij toepasbare bouwstof.

Fiscale steun

Het is een groot voordeel dat Twence gebruik kan maken van de MIA\Vamil-regeling. Ondernemers die investeren in het maken van grondstof uit afval onder bepaalde voorwaarden kunnen rekenen op fiscale steun voor die investering. Bedrijven zoals Twence hebben hierdoor de mogelijkheid te investeren in de nieuwste technieken.

Grote opbrengst

Bert: ‘We winnen nu jaarlijks ongeveer 2.200 ton non-ferro’s terug. Met de nieuwe technieken wordt dat zo’n 4.000 ton. Dan heb je het over een aanzienlijke recyclewinst.’ Twence is van plan die recyclewinst blijvend te vergroten. Bert: ‘We stoppen niet bij non-ferro’s als het zo blijft gaan. Als we dit onder de knie hebben, gaan we verder kijken naar roestvrij staal en andere onbrandbare, waardevolle grondstoffen.’

Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?