Zonne-energie op Amsterdamse scholen!

Summary
Zonnepanelen voor scholen
Zonne-energie op Amsterdamse scholen!
solution

In navolging van het verduurzamingsproject in Amsterdam Nieuw-West waar HEVO de inkoop en realisatie van circa 4.800 zonnepanelen op 18 verschillende schoolgebouwen heeft begeleid, zijn we wederom gevraagd om 11 andere onderwijslocaties te verduurzamen door middel van zonnepanelen.

Hierbij is HEVO verantwoordelijk voor zowel de begeleiding van de niet-openbare Europese aanbesteding als het uitvoeringsmanagement. Samen met de betrokken schoolbesturen AMOS en ASKO is er een passende aanbestedingsstrategie gekozen. Samen met de gekozen marktpartij zullen de scholen aan het begin van het tweede kwartaal van 2021 duurzame en groene energie opwekken.

Meer weten? Lees hier verder over zonne-energie.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?