Matrassector aan de slag met circulaire economie

Matrassector aan de slag met circulaire economie
library

Per jaar worden in Nederland 1.2 miljoen matrassen van particulieren en 300.000 matrassen van ziekenhuizen, vakantieparken, zorginstellingen etc. afgedankt. 85 % hiervan eindigt in de verbrandingsoven. Tijdens het Circular Economy Lab op maandag 25 januari gingen verschillende ketenpartijen uit de matrassector met elkaar in debat over hoogwaardige recycling.

De voor- en nadelen van inzetten op ecomatras:

In de discussie komt een aantal duidelijke aspecten naar voren. Als we nu toewerken naar een ecomatras vanuit design for recycling/cradle-to-cradle principes, dan verschijnen deze pas over 10 jaar op de recyclingmarkt. Naast deze ontwikkeling zullen we in de tussentijd stappen moeten zetten om de huidige matrassen zo goed mogelijk te hergebruiken.

Aan de slag met hergebruik:

De regio’s Utrecht en Amsterdam willen hiermee concreet aan de slag: beiden hebben recycling van matrassen als speerpunt benoemd en de ambitie om op korte termijn serieuze stappen te zetten.

De weg ernaar toe:

Om dit te bereiken is het nodig om de keten opnieuw te organiseren, (regionale) inzameling van matrassen in gang te zetten of te verbeteren, een innovatiefonds voor recycling van moeilijke componenten op te richten, een stabiele afzetmarkt voor het recyclaat te creëren, kosten en baten in beeld te brengen en een nieuw verdienmodel in te richten.

Het Circular Economy Lab met het thema matrasrecycling is georganiseerd door het Utrecht Sustainability Institute in samenwerking met Economic Board Utrecht en Amsterdam Economic Board.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?