Gezocht: deelnemers onderzoek samenwerking ondernemer en overheid

Summary
Het in kaart brengen en (her)ontwerpen van de samenwerking tussen ondernemer en overheid
MATCHED
This challenge has been matched
Gezocht: deelnemers onderzoek samenwerking  ondernemer en overheid
MATCHED
challenge

Beste geïnteresseerde in de circulaire economie,

Graag nodigen wij u uit om mee te doen aan een het onderzoek governance van circulaire reststromen van de Erasmus Universiteit. Met dit onderzoek willen wij de samenwerking tussen overheden en ondernemers (her)ontwerpen. 

Om de ambities rondom circulaire economie te vervullen is samenwerking tussen overheid en ondernemers nodig. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om het verlenen van vergunningen. Echter, die samenwerking verloopt soms moeizaam. 

In dit onderzoek trachten we daarom om enerzijds te achterhalen hoe samenwerking tussen ondernemer en overheid rondom circulaire ambities verloopt, welke problemen hierbij het meest urgent zijn. Anderzijds trachten we inzichtelijk te maken hoe die samenwerking in de toekomst vormgegeven zou moeten worden, volgens betrokkenen zoals u.

Deelname aan het onderzoek kost ongeveer 20 minuten. Indien gewenst laten wij u de onderzoeksresultaten graag toekomen.

U kunt het onderzoek starten door te klinken op de volgende link:

https://app.qmethodsoftware.com/study/3143

Waarom meedoen? 

- Jullie stemmen te bundelen
- Om verschillen en overeenkomsten in stemgeluid te valideren door statistiek
- Om inzichtlijk te maken welke verwachtingen ondernemers hebben t.a.v. de overheid
- Om een startpunt te formuleren waar overheidshandelen op gebaseerd kan worden en beleidsmatige barrières weg te nemen.


Help jij ons een samenwerkingsverband te ontwerpen?!

Wij danken u hartelijk voor uw deelname!

Direct contact over dit onderzoek, mail mij gerust: Opperhuizen@essb.eur.nl


Vriendelijke groeten,


Alette Opperhuizen & Onderszoeksteam 
Postdocturale onderzoeker Erasmus Universiteit 

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this challenge
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this challenge?