OPROEP - Ruim 5 miljoen aan te vragen voor onderzoek naar emissieloze en circulaire scheepvaart

Summary
Investeren in emissieloze en circulaire scheepvaart
MATCHED
This challenge has been matched
OPROEP - Ruim 5 miljoen aan te vragen voor onderzoek naar emissieloze en circulaire scheepvaart
MATCHED
challenge

De KIC-call 'Emissieloze en circulaire scheepvaart' die NWO lanceert richt zich op het bevorderen van deze transitie. In totaal is 5,5 miljoen euro beschikbaar voor publiek-privaat interdisciplinair onderzoek naar de optimalisatie van de benodigde energiesystemen. De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 18 januari 2022

Meer informatie

In het Klimaatakkoord van Parijs is vastgelegd dat de zeescheepvaart haar CO2-uitstoot per 2050 met 50% moet hebben teruggebracht. Naast koolstofdioxide komen bij scheepvaart ook stoffen vrij zoals zwaveloxide, stikstof of fijnstof, die de luchtkwaliteit omlaag brengen. Deze uitstoot is veelal direct gerelateerd aan de brandstofkeuze en aandrijflijn (scheepsvoortstuwing) van het schip. Een transitie naar emissieloze scheepvaart kan bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit langs rivieren, in havengebieden en kustgebieden én het halen van de klimaatdoelstellingen. Daarnaast biedt de ontwikkeling van batterijcellen, -pakketten of brandstofcellen een kans voor de Nederlandse industrie om haar positie op deze gespecialiseerde markt te verbeteren.

Elektrische en hybride scheepvaart

Het doel van de call for proposals 'Emissieloze en circulaire scheepvaart' is het bouwen van een kennisfundament om de transitie naar een emissieloze en circulaire scheepvaart te bevorderen. De focus ligt op het gebruik van een elektrische en/of hybride aandrijflijn in de scheepvaart; het onderzoek gaat over de optimalisatie van de benodigde energiesystemen, met name batterijen en brandstofcellen. Daarbij wordt de gehele keten meegenomen; van de benodigde grondstoffen, het ontwerp en de productie tot de uiteindelijke recycling van gebruikte materialen in de aandrijflijn. De kennis en innovatie die het onderzoek oplevert moet (op termijn) implementeerbaar zijn. 

Interdisciplinair onderzoek

Om de doelstelling van dit onderzoek te bereiken is een integrale systeemaanpak vereist. Alleen wanneer technologische en sociale innovatie hand in hand gaan, ontstaan succesvolle innovaties. Het is daarom nadrukkelijk de bedoeling dat consortia in hun aanvraag blijk geven van een geïntegreerde benadering. Onderzoeksvoorstellen moeten resulteren in een excellente wetenschappelijke voedingsbodem die de sector(en) verder kunnen gebruiken in toegepast onderzoek en ontwikkeling van concrete inzichten, business modellen, systemen, structuren, producten en processen die deze uitdagingen oplossen. 

Voor alle vormen van onderzoek, van fundamenteel tot toegepast, moet worden gekeken waar en hoe de mogelijke impact van de te ontwikkelen innovatie op het grotere vraagstuk van de transitie naar emissieloze en circulaire scheepvaart bereikt kan worden. Een integrale aanpak dient onder andere tot uiting te komen in de consortiumsamenstelling waarin alfa-, bèta- en gamma-onderzoekers samenwerken en een vraagstuk vanuit verschillende disciplines benaderen.

Budget 

In totaal stelt NWO met deze call 5,5 miljoen euro ter beschikking voor onderzoek. Per project kan minimaal € 637.500 en maximaal € 1.700.000 worden aangevraagd. Daarmee financiert NWO maximaal 85% van de totale project omvang; de rest van het projectbudget wordt ingebracht via de verplichte cofinanciering (minimaal 15% van de totale project omvang). Deze verplichte cofinanciering mag zowel geheel in cash als in kind geleverd worden, de verhouding hiertussen is binnen een projectaanvraag vrij te kiezen. Minimaal 50% van de totale cofinanciering moet van private oorsprong zijn.

Deadline en matchmaking

De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is op 18 januari 2022, om 14:00:00 CET. De deadline voor volledige aanvragen is op 3 mei 2022, om 14:00:00 CEST. Eind 2021 (november/december) vinden er twee matchmakingbijeenkomsten plaats. De eerste bijeenkomst richt zich op het verbinden van onderzoekers uit verschillende wetenschapsdisciplines en vraagarticulatie. De tweede bijeenkomst staat in het teken van het verbinden van de voorstellen met samenwerkingspartners en cofinanciers. 

NWA-programma Zero-emissie binnenvaart

Dit programma streeft naar synergie met andere lopende of toekomstige onderzoeksprogramma’s met hetzelfde onderwerp, waaronder het NWA-programma Zero Emissie Binnenvaart. De matchmakingsbijeenkomsten worden gelijktijdig georganiseerd met de NWA-call, om kruisbestuiving tussen de verschillende onderzoeken te stimuleren.

KIC zoekt technologische economische kansen 

Het NWO-onderzoeksprogramma KIC staat voor baanbrekende innovatieve oplossingen met maatschappelijke en economische impact. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden investeren samen in bedrijfsmatige toepassing van kennis om met slimme technologieën grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Zo stellen we banen en inkomsten in de toekomst veilig. Dit is vastgelegd in het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 dat aansluit bij het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van de rijksoverheid. NWO brengt bedrijven en kennisinstellingen samen en financiert grensverleggend onderzoek op basis van hun innovatieve, impactvolle onderzoeksvoorstellen.

Meer informatie
Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this challenge?