De zorgsector maakt mens en milieu beter

De zorgsector maakt mens en milieu beter
library

Zorginstellingen staan van nature op een bewuste manier in de samenleving. De core business van de zorgsector is immers in zichzelf een maatschappelijke taak. Mensen verzorgen of genezen.

Toenemend bewustzijn in de zorgsector

Toch ontstaat ook bij steeds meer zorginstellingen het bewustzijn dat daarvoor wel een gezonde organisatie nodig is, in een gezonde omgeving, zonder vervuiling en verspilling. Aan de ene kant mensen beter maken, terwijl je aan de andere kant vervuilt en verspilt; dat is er niet meer bij, als je een toekomstbestendige zorgorganisatie wilt zijn. 

Keten innovatieprogramma

De zorgsector is binnen het keten innovatieprogramma “Zorgeloos afval” aan de slag gegaan met circulaire systemen. In zo’n anderhalf jaar tijd werkte een groep van zo’n 28 organisaties aan zes concrete innovatieprojecten om de circulaire economie in de zorgsector te versnellen. Hiermee zetten zij de eerste stappen richting een gezonde en toekomstbestendige zorgsector.

Ze werkten aan het sorteren van plastic, een productlabelingsconcept, het ontwikkelen van een SZA-bak van gerecycled materiaal, gezamenlijk duurzaam inkopen, inzameling van infuuszakken en plastic op de OK-afdeling. Het moge duidelijk zijn: circulariteit biedt voor de zorgsector volop kansen.

De opbrengst

Innovatie in de keten is alleen haalbaar met een gezamenlijke aanpak. Een gedeelde ambitie en de bereidheid van ketenpartners om tijd en openheid te investeren om samen aan de slag te gaan. Samen werken aan projecten, samen leren, fouten maken en groeien.

En dat levert niet alleen nieuwe inzichten op projectniveau, maar ook resultaten voor de deelnemende organisaties. “Je moet in je eigen ziekenhuis veel regelen: een inzamelmiddel bedenken, de afdelingen enthousiast krijgen. Maar over het algemeen zijn de medewerkers heel gemotiveerd om mee te doen, dat vond ik heel goed om te horen en te zien,” zegt Esther Willems van UMC Utrecht.

Ook in de keten zelf zijn voorzichtige stappen gezet, een noodzakelijke om echt tot verandering te komen. “Ik merk nu al dat ik andere gesprekken heb met partijen die we normaliter alleen spreken als er een aanbesteding aankomt,” aldus José Postma van Reinier de Graaf Gasthuis.

Het leerproces van deze keten lees je in de bijlage: de project history “Zorgeloos Afval”. 

Zorgeloos_Afval_deft.pdf
Read more
There are no matches yet. Match to this library

Do you want to comment on this library-item?