Klimaatinstallaties waarbij niet alleen de lucht maar ook de materialen circuleren

Klimaatinstallaties waarbij niet alleen de lucht maar ook de materialen circuleren
library

De circulaire economie heeft flinke stappen gezet in de bouwwereld. Prachtige architectonische concepten waar renovatie van bestaande bouw (want levensduurverlenging) de boventoon voert. Met het gebruik van biobased bouwmaterialen en een cradle-to-cradle kantoorinrichting. De voorbeelden schieten als paddenstoelen uit de grond.

Keten innovatieprogramma “Klimaat voor Verandering”

Vandaar dat een groep innovatieve spelers uit de klimaatinstallatiebranche afgelopen jaar met elkaar aan de slag is gegaan om de circulaire economie in hun keten te concretiseren. Zij werkten aan drie innovatieprojecten om nieuwe inzichten op te doen en hun gezamenlijke circulaire ambities waar te maken.

Ontwerp, hoogwaardig hergebruik en recycling:

Zo gingen zij aan de slag met het ontwikkelen van ontwerpprincipes voor een circulaire klimaatinstallatie; een installatie die zó ontworpen is dat het goed te demonteren is voor onderhoud, revisie en hoogwaardig hergebruik van materialen (Design-for-Disassembly). In het project Oldtimer onderzochten zij wat er nodig is om klimaatinstallaties aan het einde van hun levensduur (bijvoorbeeld bij het in casco opleveren van een pand) elders opnieuw te installeren. Met het project Modelcontract werd gewerkt aan een blauwdruk voor de te maken juridische overeenkomsten die een samenwerking op basis van prestatie van ketenpartners vraagt.

De opbrengst

Innovatie in de keten is alleen haalbaar met een gezamenlijke aanpak. Een gedeelde ambitie en de bereidheid van ketenpartners om tijd en openheid te investeren om samen aan de slag te gaan. Samen werken aan projecten, samen leren, fouten maken en groeien.

Resultaten op bedrijfsniveau

En dat levert niet alleen nieuwe inzichten op projectniveau, maar ook resultaten voor de deelnemende bedrijven. “Het programma heeft mij geïnspireerd om ons bedrijf de circulaire economie te doen omarmen. Elke systeemoplossing die wij in het bedrijf kunnen stellen met het predicaat ‘circulair’ geeft mij een overwinningsgevoel” vertelt Ton Hauzer van U.C. Technologies.

Resultaten in de keten

Ook in de keten zelf zijn voorzichtige stappen gezet, een noodzakelijke om echt tot verandering te komen. “Spreken met partijen in de keten die ik normaal niet spreek, zoals producten van installatie onderdelen en afvalverwerkers, heeft mij het meest geïnspireerd in dit traject. Te horen waar ze mee bezig zijn en mee worstelen, dat is absoluut onmisbaar als eerste stap om met elkaar te ontdekken hoe we vormgeven aan circulaire innovaties”, aldus Jasper Feuth van Eneco.

Het leerproces van deze keten lees je in de bijlage: de project history “Klimaat voor Verandering”. 

Klimaat_voor_Verandering_deft.pdf
Read more

Do you want to comment on this library-item?