Elektrische deelauto-evenement

Summary
Realiseren van groene deelmobiliteit
Elektrische deelauto-evenement
best practice

In en rond Leeuwarden wordt er hard gewerkt aan de verduurzaming van verkeer.  

Het elektrische deelauto project, georganiseerd door de Friese Milieu Federatie (FMF), MobiNoord en Gemeente Groningen, geeft organisaties en bedrijven de mogelijkheid om een elektrische deelauto te testen. 

Elektrische auto's zijn niet alleen duurzaam, ze zijn voor organisaties en inwoners een interessant alternatief voor een bedrijfsauto of een tweede auto. 

In dit project is nauw samengewerkt met energiecooperaties en bedrijven. Voor hen zijn gedurende een maand deelauto's beschikbaar gesteld.  Naast de mogelijkheid om een deelauto te testen, is vanuit het project voorzien in informatie over het starten van een deelauto in de eigen wijk of organisatie, gebruik van de auto, de voorwaarden en de kosten van een abonnement. 

Lees meer over elektrische deelauto's in Friesland
Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this practice
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this best practice?