Monitor autodelen 2019: al meer dan een half miljoen autodelers

Summary
Autodelen sterk gegroeid in 2019 - grote bijdrage aan deeleconomie
Monitor autodelen 2019: al meer dan een half miljoen autodelers
library

Een auto weegt gemiddeld zo'n 1100 kg. Een behoorlijke hoeveelheid grondstoffen.

De groei van autodelen als alternatief voor (2e) autobezit remt de groei van het autobezit en bespaart zo enorm veel grondstoffen. Inmiddels zijn in Nederland al 515.000 autodelers en 50.149 deelauto's.

Autodelen groeit in heel Nederland, de groei gaat het hardst (zie afbeelding) in stedelijk gebied. Daar is gezien de verwachte groei van het aantal inwoners de urgentie ook het grootst: meer auto's erbij past niet. Vanuit het perspectief van circulaire economie is de groei van het aantal autodelers ook van groot belang. Autodelen zorgt voor veel vermeden aanschaf van auto's en beperkt zo de groei van het wagenpark. Het zorgt daarbij ook voor bewuster autogebruik (besparing brandstof) en voor een snellere verjonging van het wagenpark. Van alle deelauto's is nu 6,8% elektrisch. Koplopers zijn Utrecht en Amsterdam.

Duik in de cijfers van de nieuwe monitor op www.crow.nl/dashboard-autodelen

Meer weten over het stimuleren van autodelen zie www.autodelen.info

Waar in de buurt zijn al deelauto's te vinden? Kijk op de kaart www.ritjeweg.nl

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/2645d17714c25e422d61401d060dbfb1_large.jpg
Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?