Ruimte in regels voor duurzame ondernemers

Summary
Het programma Ruimte in regels helpt duurzame ondernemers door belemmeringen in wet- en regelgeving weg te nemen.
Ruimte in regels voor duurzame ondernemers
library

In het programma Ruimte in Regels helpen we de innovatieve duurzame ondernemer die tegen belemmeringen in wet- en regelgeving aanloopt. Dit doen we door te wijzen op de reeds bestaande ruimte in wet- en regelgeving of door die ruimte re maken.

Over Ruimte in Regels

Dit programma is van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat. We werken nauw samen met de ministeries van LNV en BZK en met RVO, RIVM, IL&T, NEN en sinds kort ook een omgevingsdienst.

Voor innovatieve, duurzame ondernemer

Innovatieve, duurzame ondernemers willen vaak verder en meer dan wet- en regelgeving mogelijk maken. Ruimte in Regels wil die ondernemers ondersteunen die tegen beperkingen aanlopen maar met hun bedrijfsactiviteiten verduurzaming en innovatie kunnen realiseren. Inmiddels hebben we al ruim 200 ondernemers geholpen.

Graag verwijs ik naar ons (binnenkort te vernieuwen) website waar voorbeelden staan. Heb je een belemmering, mail die dan naar onze coördinator op info@ruimteinregels.nl. Dan nemen wij contact met je op.

Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?