290.000 ton minder CO2 dankzij circulair beton

290.000 ton minder CO2 dankzij circulair beton
library

De vermindering van CO2-uitstoot bij circulair beton wordt voor het grootste gedeelte bepaald door het voorkomen van deze uitstoot. De circulaire toepassingen werken op de volgende drie manieren:

Besparen met zelfherstellend beton

Conventioneel beton wordt beschermd dankzij een coatinglaag. Deze laag wordt eens in de 10 jaar aangebracht. Bij het aanbrengen van deze laag wordt het beton hersteld en komt CO2 in de atmosfeer. Inmiddels is zelfherstellend beton een reële optie waardoor het coaten van beton in de eerste decennia niet meer nodig is. Daarnaast schat men in dat zelfherstellend beton zo'n 20% langer meegaat. Een 20% langere levensduur, levert een besparing van CO2-uitstoot van 20% op. Wanneer zelfherstellend beton voor alle GWW toepassingen wordt ingezet levert dit een belangrijke bijdrage aan de besparing.

Demontabel bouwen

Bij bouwen en de productie van cement komen emissies vrij, bij slopen en hergebruik komt aanzienlijk minder COvrij. Hergebruik van cement voorkomt niet alleen een afvalstroom, het is ook een uitstootbesparende oplossing, maar brengt ook een ontwerpvraagstuk mee: gebouwen moeten demontabel worden ontworpen om het sloop- en recycle proces te stimuleren. 

Innovatieve betonrecyclingstechnologie

Een innovatieve technologie om beton te recyclen maakt het mogelijk om op drie verschillende manieren CO2-emissies te verminderen. Elke optie richt zich op het optimaal gebruik maken van grondstoffen:

  1. Gebruik van lokaal gewonnen terugslagmateriaal. Dit bespaart de noodzaak om over grote afstanden te transporteren
  2. Gebruik teruggewonnen cementsteen direct in cement of beton
  3. Gebruik teruggewonnen cementsteen als grondstof in de productie van Portlandklinkercement.

Opgeteld

Een geïntegreerde aanpak van circulair betongebruik levert een CO2-reductie op tot 290.000 ton per jaar.

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/e4062413923e758559a30c9662573d9d_large.jpg

Circulair betongebruik leidt tot 29% van de totale mogelijke CO2-reductie in 2020: 1 miljoen minder CO2.

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/eb69aadf2af57e16c86c06967d4b2ece_large.jpg
Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?