Magazine: Circular is Going Global - Join Holland's Flow

Summary
In dit Engelstalige magazine van Holland Circular Hotspot vind je innovatieve en inspirerende voorbeelden van hoe Nederland bijdraagt aan een circulaire wereld.
Magazine: Circular is Going Global - Join Holland's Flow
library

Holland Circular Hotspot (HCH) wil internationale samenwerking rond de circulaire economie ondersteunen met als doel: creëren van zakelijke kansen en bevorderen van uitwisseling van kennis en innovatie. In het Engelstalige magazine 'Circular is Going Global - Join Holland' lees je wat circulair Nederland te bieden heeft.

Holland Circular Hotspot

De oprichting van Holland Circular Hotspot (HCH) is een van de acties van het Nederlandse overheidsprogramma "Nederland Circulair 2050". De intentie-overeenkomst voor de oprichting van HCH is in 2017 ondertekend door Amsterdam Economic Board, BRBS Recycling, Circle Economy, Compazz, Envaqua / FME, Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Nederland circulair !, Circulaire Hotspot Nederland, RVO, TNO, TU Delft, Utrecht Sustainability Institute en Wageningen University.

Missie

De missie van HCH is om bij te dragen aan het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG's) door de implementatie van circulaire economie-initiatieven in het internationale milieu te ondersteunen.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this library

Do you want to comment on this library-item?