VB Groep: hoe maken we onze afvalstroom keramische dakpannen circulair?

uitdaging

Wij verkrijgen vanuit het verduurzamen van bestaande woningen vaak oude keramische dakpannen als afvalstof. We zoeken manieren om dit afvalmateriaal hoogwaardig her te gebruiken. Kunnen we dit bijvoorbeeld gebruiken voor nieuwe steenstrips? Of moeten we er juist totaal iets anders mee doen? Denk met ons mee!

De uitdaging: recycling van keramische dakpannen

Keramische dakpannen hebben hun duurzaamheid voor wat betreft uiterlijke schoonheid inmiddels wel bewezen. Al eeuwen gebruikt men deze gebakken pannen, mede vanwege hun indrukwekkende levensduur. Toch hebben keramische dakpannen niet het eeuwige leven: bij het verduurzame van gebouwen is dit voor ons een relatief grote en constante afvalstroom. In tegenstelling tot bij betondakpannen, zijn de mogelijkheden voor (hoogwaardige) recycling van keramische pannen summier. En dat is zonde. Graag gaan wij met partijen in gesprek die oplossingen bieden voor het recyclen van keramische dakpannen. Gebakken pannen hebben van zichzelf enkel een rode (terra cotta) kleur. Echter door verschillende manieren van produceren en afwerken van de dakpan is op de markt een heel breed gamma aan kleuren te kiezen.

Ons idee: recycling voor steenstrips

We hebben wel een toenemende vraag naar gevelstrips, omdat we - zeker nu door het gasloos maken van woningen - de woningen aanzienlijk beter moeten gaan isoleren. Vaak gebeurt dat door de buitengevel na te isoleren met hard isolatiemateriaal wat wordt bekleed met steenstrips. Ons idee was om de keramische pannen te gebruiken als basis. Hierdoor maken we van een constante afvalstroom een nieuw product. Zou bijvoorbeeld met hars ook kunnen zoals de minerale steenstrips? Heb je hier ideeën over? Laat het dan vooral aan ons weten door te reageren onder deze uitdaging.

Duurzaamheid bij VB Groep

Onder de vlag van VB Groep opereert een groep solide ondernemingen actief op het gebied van Ontwikkelen en Bouwen. De groep is landelijk actief, maar de focus ligt op Midden- en Zuid-Nederland. Iedere onderneming is zelfstandig en verantwoordelijk voor het eigen resultaat. Tegelijk maken ze gebruik van elkaars specifieke expertise. In die synergie ligt de onderscheidende kracht van VB Groep. Duurzaamheid zit VB Groep in de genen. Daarom werken we sinds enkele jaren volgens de principes van The Natural Step. In onze projecten en in onze ontwikkelingen, in dialoog met overheden en corporaties. Door onze MVO-inspanningen telkens te toetsen aan deze duurzaamheidsprincipes, creëren we meer samenhang en dus meer impact.

Facebook Twitter LinkedIn™
Twitter LinkedIn™ Facebook Google+
Geschreven door Paul Uppelschoten op 06-06-18 vbgroep.com

Wil jij op deze uitdaging reageren?

Laatste reacties

26 jun
Reactie van Fioen

Misschien interessant om deze vraag door een expert te laten bekijken in 12 uur onderzoek? Via het programma Ondersteuning op Maat kun je gratis 12 uur advies krijgen. https://www.circulairondernemen.nl/bibliotheek/los-jouw-circulaire-vraagstuk-op-met-hulp-van-experts

21 jun
Reactie van Frank

De intake van niet-circulair ontworpen eindproducten in een circulaire grondstof kringloop brengt dit soort lastige vraagstukken met zich mee. Een dakpan is ontworpen en gemaakt als eindproduct, en niet als (toekomstige) grondstof. De term ‘eindproduct’ heeft dan ook zijn langste tijd gehad. In een circulaire wereld is dit een niet bestaand begrip. Producten zijn altijd grondstoffen toegepast in een tijdelijke vorm, en in transitie van de vorige vorm naar de volgende. Ontwerpopleidingen houden hier gelukkig iets meer rekening mee dan in de vorige eeuw. Niet alle eindproducten uit de niet-circulaire kringloop lenen zich voor de intake in de circulaire kringloop. Hoewel hier maximaal naar gestreefd moet worden, voor bij de grenzen van de oude economische gedachten. Het mag dus best meer kosten dan het direct oplevert, omdat daarna de grondstof in een eindeloze cirkel zijn waarde blijft houden. Wij, en met ons de wereld, kunnen het ons niet permitteren deze inspanning niet te doen.
Wat de transitie van het eindproduct dakpan naar een circulaire grondstof betreft, zal er rekening gehouden moeten worden wat de keuze voor het gebruik als gevelbekleding in houdt. De gevelbekleding mag niet, net als de dakpan, als eindproduct ontworpen worden. Hoe komt na einde levensduur van de gevelbekleding de grondstof weer vrij voor een volgend product? Het mengen met hars om er platen van te persen zal dit wellicht onmogelijk maken. Als je een dakpan vanuit een, misschien wat filosofisch standpunt, terug kan brengen naar zijn oorspronkelijke grondstof (klei), dan kun je dat weer inzetten voor een nieuw tijdelijk product. Geef deze gedachte niet te gemakkelijk op, dat hebben de generaties vóór jou al gedaan. Nu moet het anders, en misschien moet dit wel eerst voordat je in nieuwe producten gaat denken.

19 jun
Reactie van Afra

Via Facebook kwam net de volgende tip binnen: kom eens bij @hofvancartesius in Utrecht langs voor inspiratie (dakpan als waterdoorlatend pad / open goot / borderrand).

12 jun
Reactie van Michiel

Beste Paul, GBN in Maarssen is gespecialiseerd in recycling bouwmaterialen, Contactpersoon Harry Hofman.

08 jun
Reactie van Beate

We hebben dit bij een van onze bouwprojecten verwerkt tot granulaat voor een circulaire fundatie maar zijn ook bekend met toepassing in binnenwand- en vloerafwerkingen, waarbij de verontreinigingsgraad bepalend is. U moet dan denken aan leem- en kalkstuc(droogbouwplaten). Bij interesse kunt u contact opnemen.

07 jun
Reactie van Willard

Via social werd ik gewezen op PHI Factory: www.phifactory.com/

06 jun
Reactie van Willard

Interessante uitdaging! Wellicht kunnen jullie eens contact opnemen met de vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek. Zij hebben veel kennis aan boord, ook over recycling: https://www.knb-keramiek.nl/themas/duurzaamheid/hergebruik-en-recycling/