Biosintrum: ecologisch werklandschap voor bedrijven en studenten

Summary
Ecologisch werklandschap waar gewerkt wordt aan nieuwe ideeën, producten of oplossingen voor een duurzame toekomst.
Biosintrum: ecologisch werklandschap voor bedrijven en studenten
best practice

Het kloppend hart van de biobased economy in Ooststellingwerf. Een kenniscentrum dat voor meer dan 80% uit biobased materialen bestaat en daarmee één van de meest duurzame en innovatieve gebouwen van Europa. 

Het Biosintrum is onderdeel van het Ecomunitypark, een ecologisch werklandschap waar bedrijven samenwerken met studenten om samen nieuwe slimme ideeën, producten of oplossingen te bedenken voor een duurzame toekomst. 

Een inspirerende netwerkomgeving waar zowel lokaal maar ook regionaal, nationaal en internationale bezoekers samenkomen. Overheid, onderwijs en ondernemers komen samen en werken integraal en waarde gestuurd samen aan projecten. Het is een inspiratievolle omgeving die de “nieuwe economie” in werkelijkheid laat zien.  Wilt u gebruik maken van onze locatie?  Neem dan contact op met Petra Boorsma.

Read more
There are no matches yet. Match to this practice
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this best practice?