Cellvation: Van gebruikt toiletpapier naar hoogwaardige cellulosegrondstof

Summary
Van een afvalstof weer een grondstof maken, waarmee een kost een opbrengst wordt.
Cellvation: Van gebruikt toiletpapier naar hoogwaardige cellulosegrondstof
best practice

Cellvation is een prijswinnende innovatie bestaande uit een procestechnologie voor winning, productie en verwaarding van een cellulosegrondstof uit afvalwater. In het unieke productieproces wordt toiletpapier uit rioolwater teruggewonnen en omgezet in een hoogwaardige cellulosegrondstof, genaamd Recell®. 

Recell® wordt toegepast in bouw en chemie. Denk bijvoorbeeld aan aanleg van fietspaden en wegen, maar ook in bloempotten, gevelelementen en duurzame chemicaliën.

De Cellvation B.V. technologie heeft een impact op meerdere vlakken. Zo wordt de rioolwaterzuivering efficiënter en duurzamer. Doordat het wc-papier uit een rioolwaterzuivering wordt teruggewonnen wordt minder rioolslib geproduceerd. Dit zorgt ervoor dat de capaciteit van de rioolwaterzuivering toeneemt, het energieverbruik lager is en de slibverwerkingskosten afnemen. Alleen al in Nederland kan 180.000 ton wc-papier per jaar worden gerecycled.

Met de Cellvation-technologie wordt cellulose gerecycled dat anders verloren was gegaan (verbrand). Deze cellulosegrondstof (Recell®) is breed inzetbaar en duurzaam en draagt zo bij aan de verduurzaming van de sectoren bouw en chemie in Nederland. Per ton Recell® wordt er 2 ton CO2 bespaard en hoeven minder bomen te worden gekapt!

Kortom: een afvalstof wordt met Cellvation B.V. weer een grondstof en daarmee wordt een kost een opbrengst. Bovendien wordt een significante hoeveelheid CO2-uitstoot vermeden.

Cellvation B.V. is een joint-venture van KNN Cellulose B.V. en CirTec B.V.

Read more
There are no matches yet. Match to this practice
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this best practice?