Mobiele ‘upclyclingstraat’ Hyper Local Makery

Summary
Upcycling opschaalbaar maken met repliceerbare ketenaanpak
Mobiele ‘upclyclingstraat’ Hyper Local Makery
best practice

De ontwikkeling van de ‘Hyper Local Makery’ realiseert opschaalbaarheid van de upcycling van ‘outcast’-reststromen. Door een kleine, superlokale, volledige verwerkingsketen van reststroom tot eindproduct repliceerbaar te maken. De basis van Hyper Local Makery zijn enkele bestaande, succesvolle pilots uit de praktijk, van Cirkellab en Better Future Factory.

Ontwikkelde en geteste upcyclingstraat

Het vervolg is dat deze 'upcyclingstraat’ ontwikkeld, getest en gevalideerd wordt met kleine, betaalbare machines op een oppervlakte-formaat zee-container. Op deze manier kan de hele straat vervolgens ook verplaatsbaar gemaakt worden om (tijdelijk of permanent) bij bedrijven op locatie een specifieke outcast-stroom te kunnen verwerken.

Circulair met sociale doelstellingen

Het mooie aan dit productieproces is dat het bovendien gecombineerd wordt met sociale doelstellingen uit de circulaire economie. Dit gebeurt vaak in praktijk-pilots, zodat de maatschappelijke en economische waarde van de keten(s) elkaar maximaal kunnen versterken. De opleidings- en begeleidingsaspecten van de productiestraat en de productieprocessen worden getest, gevalideerd en gedocumenteerd. Dit gebeurt in samenwerking met de badge-opleiding begeleiding door SITY Youniversity.

Zo kunnen ook de sociale processen mee in de replicatie.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this practice
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this best practice?