ROEN: De online circulaire catalogus

Summary
Een verbindingsplatform en marktplaats waar circulaire producten en diensten aangeboden kunnen worden.
ROEN: De online circulaire catalogus
best practice

Waar kun je terecht voor circulaire meubels, bedrijfskleding, workshops en andere producten en diensten? Wie gaat jouw circulaire innovaties kopen? 

Dat zijn vragen waar steeds meer ondernemers tegenaan lopen, vooral nu alle Friese overheden stevig inzetten op circulair inkopen en aanbesteden. ROEN, de online circulaire catalogus van Circulair Friesland, brengt vraag en aanbod overzichtelijk bij elkaar.

Programmadirecteur Ingrid Zeegers: “De circulaire catalogus is een verbindingsplatform en marktplaats voor vernieuwende ondernemers en duurzame innovaties.” Leden van Circulair Friesland hebben als eerste de kans gekregen om hun aanbod toe te voegen, maar in de catalogus is ruimte voor circulaire producten en diensten uit heel Nederland.

Per product en dienst is te zien aan welk van de 7 kenmerken van de circulaire economie wordt voldaan: materialen & grondstoffen, energie, biodiversiteit, water, culturele diversiteit, gezondheid  & welzijn en toegevoegde waarde. Het is de bedoeling dat het volledige aanbod in de catalogus in 2025 100% circulair is.

Read more
There are no matches yet. Match to this practice
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this best practice?