DJI zoekt een leverancier voor grond- en hulpstoffen voor matrassen

Summary
Circulaire grondstoffen voor matrassen
MATCHED
This challenge has been matched
DJI zoekt een leverancier voor grond- en hulpstoffen voor matrassen
MATCHED
challenge

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft op 24 juni de aanbesteding voor de levering van grond- en hulpstoffen voor de productie van matrassen en kussens door zijn productiebedrijf In-Made gepubliceerd.  Circulariteit maakt onderdeel uit van de aanbesteding.

DJI heeft gekozen om aandacht te schenken aan de duurzaamheid van de grondstoffen. Zo zijn voor schuimblokken, textiel en verpakking de significante en ambitieuze eisen, gunningscriteria en contract voorwaarden uit de MVI-criteria voor productgroep kantoormeubilair gehanteerd.

Bovendien streeft DJI ernaar om 50 % van het massapercentage van de schuimblokken en stof te laten bestaan uit grondstoffen verkregen uit circulaire oplossingen, te weten gerecycled post-consument en/of gerecycled pré-consument materiaal. Om de markt te stimuleren circulaire grondstoffen tegen een concurrerende prijs aan te bieden, heeft DJI gekozen voor een looptijd van maximaal 8 jaar van de raamovereenkomst voor schuimblokken. Dit biedt Inschrijvers de mogelijkheid om tijdens de overeenkomst de circulaire schuimblokken aan het einde van hun levensduur terug nemen en in een nieuw schuimblok verwerken.

Voor het geval dat de winnende Inschrijver bij aanvang van de overeenkomst schuimblokken of stof aanbiedt dat geenszins of in onvoldoende mate voldoen aan de doelstelling van 50% circulaire grondstoffen, geldt voor de leverancier een contractuele verplicht om vanaf de tweede of derde contractjaar stapsgewijs meer circulaire grondstoffen aan te bieden. DJI zal de invulling van deze verplichting jaarlijks monitoren. 

Interesse? De aanbesteding is gepubliceerd op TenderNed en hier te vinden. De sluitingsdatum voor inschrijving is 2 augustus om 12:00 uur.

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this challenge?