Kunstproject Geeft Acht! stelt hergebruik militaire kleding centraal

Summary
In het kunstproject Geeft Acht! staat het hergebruik van militaire kleding centraal. De thema’s die aan bod komen zijn militairen, oorlog/vrede, textielafval, duurzaamheid en circulaire economie.
MATCHED
This challenge has been matched
Kunstproject Geeft Acht! stelt hergebruik militaire kleding centraal
MATCHED
challenge

Met de problematiek van de textielafval waren wij benieuwd met wat voor ideeën de kunstenaars zouden komen. Zouden zij dit militaire textiel als grondstof kunnen gebruiken? Het gaat niet alleen om het bewust omgaan met afval, maar ook om iets nieuws creëren, iets vorm te geven, iets 'moois' te maken, misschien zelfs in oplage.

Kunstproject

In het kunstproject Geeft Acht! staat het hergebruik van militaire kleding centraal. De thema’s die hierin aan bod komen zijn o.a. militairen, oorlog/vrede, textielafval, duurzaamheid en circulaire economie. Wij hebben hedendaagse beeldende kunstenaars uitgenodigd om kunstwerken te maken van en/of geïnspireerd op afgedankte militaire kleding.

In de tentoonstelling ziet u wat 27 kunstenaars hebben gecreëerd naar aanleiding van onze vraag om ‘iets’ met de militaire kleding te doen. Kunstenaars staan vaak aan de basis van innovatieve ontwikkelingen. Daarom is het interessant om ze bij maatschappelijke ontwikkelingen te betrekken en te ontdekken welke creatieve waarde zij toevoegen. Met de problematiek van de textielafval waren wij benieuwd met wat voor ideeën de kunstenaars zouden komen. Zouden zij dit militaire textiel als grondstof kunnen gebruiken? Het gaat niet alleen om het bewust omgaan met afval, maar ook om iets nieuws creëren, iets vorm te geven, iets 'moois' te maken, misschien zelfs in oplage. 

Als cultureel manager van het Waterliniemuseum Fort bij Vechten was ik benieuwd hoe het zat met de textielafval van Defensie, de militaire uniformen. Hoe gaat Defensie om met de problematiek van textielafval en wat zijn de mogelijkheden van het recyclen van militaire kleding? Ik kwam in contact met defensie en met het sorteerbedrijf. Bij dit bedrijf werken mensen 'met een afstand tot de arbeidsmarkt' aan de opdracht om afgedankte militaire uniformen te sorteren en te verknippen. Ik kreeg een uitgebreide rondleiding en mocht daarna een stapel militaire kleding meenemen ter inspiratie.

Schone kunst van militaire kleding

Het thema is gekozen vanwege de beeldvorming van het militaire uniform in de media en de problematiek rond de berg textielafval. In verslaglegging over conflictsituaties en oorlogsgebieden komt het militaire uniform vaak voor. Het uniform ziet men ook steeds vaker in het publieke domein, zoals treinstations of bij grote evenementen. Het is interessant om te kijken wat de invloed is van deze beeldvorming op zowel ons dagelijks bestaan als de daadwerkelijke betekenis van de militaire kleding. Ook verschijnt de camouflage print weer steeds vaker in het modebeeld.

Het (her)gebruik van militaire kleding als verwerking in kunst, is gekozen vanwege de maatschappelijke trends rondom de circulaire economie. De problematiek van bergen textiel afval is groot.

Stichting PubArt

Stichting PubArt heeft een uitgebreid netwerk van kunstenaars en daar is een oproep gedaan om voorstellen in te sturen. Er is een mooie inspiratiebijeenkomst geweest voor geïnteresseerde kunstenaars en zo begon het project te lopen. We waren benieuwd naar het perspectief van de kunstenaar. De kunstwerken kunnen over de militaire beeldvorming gaan, maar ook een geheel eigen verhaal vertellen. Kunst waar de militaire kleding in is verwerkt. 

De tentoonstelling is zeer gevarieerd geworden, zowel in disciplines en technieken als in onderwerpen en ideeën.

Er zijn veel unieke kunstwerken gecreeerd. Niet heel veel kunstenaars hebben in grotere oplagen gedacht. Iets wat voor een oplossing van een groot probleem natuurlijk wel nodig is.

Met de expo kunnen we wel mensen bewust maken van de problematiek.

Daarnaast is het onze uitdaging om toch ook enkele producten, prototypen door te ontwikkelen.

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/90839e5744892981fd8ecb3e70b36690_large.jpg https://www.circulairondernemen.nl/uploads/ea99509ebb87aa97a333599fed49faa8_large.jpg
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this challenge?