Gezocht: Bedrijven voor pilots om inzet recyclaat te stimuleren en vergroten

Summary
Recyclaat in de bouw- en verpakkingsindustrie stimuleren en vergroten door ict-tools
MATCHED
This challenge has been matched
Gezocht: Bedrijven voor pilots om inzet recyclaat te stimuleren en vergroten
MATCHED
challenge

Open call voor deelname aan pilots

Wil je meer recyclaat gebruiken en loop je tegen bepaalde zaken aan? Di-Plast ontwikkelt digitale tools die barrières om recyclaat te gebruiken doorbreken. Door mee te doen met je bedrijf aan deze ontwikkeling ben je verzekerd dat de tools op jouw bedrijf zijn toegespitst. Zo ben je een ware koploper.

Di-Plast - aanleiding tot het project

Het gebruik van kunststof recyclaat loopt ver achter op het potentieel.  Zelfs binnen de segmenten met het hoogste kunststof verbruik (Verpakkingen en Bouw), ligt de inzet van recyclaat lager dan respectievelijk 10% en 20 %. Het Di-Plast project richt zich op het vergroten van de recyclaat inzet door middel van het toepassen van digitale tools. Oorzaken voor lagere recyclaat inzet zijn onduidelijke materiaal kwaliteit, instabiele leveringen, weinig  materiaal transparantie en variatie in  het proces. Di-Plast ontwikkelt en implementeert digitale tools zodat de informatie in de kunststof waardeketen transparanter wordt en verwerkers ondersteund worden, zowel bij het aanschaffen als het verwerken van recyclaat. Meer details over het project zijn te vinden op de website http://www.nweurope.eu/di-plast.

Di-plast - Open call

Tijdens deze open call vragen we bedrijven om zich aan te melden voor deelname aan één of meerdere van de vier pilots. De aanmeldingsperiode is vanaf begin november tot 15 december 2019. Als u geïnteresseerd bent, dan kunt u contact opnemen met één van de onderstaande contactpersonen. De aanmeldingsprocedure start vervolgens met een interview. De evaluatie van de aanmeldingen zal volgens transparante selectie criteria plaatsvinden en mogelijke deelname zal gemeenschappelijk worden vastgesteld door de project partners.

Di-plast is een INTERREG-project, een Europees programma dat grensoverschrijdende samenwerking van bedrijven en kennisinstellingen stimuleert. Eind oktober keurde het Europese INTERREG-programma Di-Plast goed. Di-Plast is een samenwerking tussen regio's uit Duitsland, Luxemburg en Zuid- en Oost-Nederland. 

Contacten Nederland

Femke de Loos

Polymer Science Park

Ceintuurbaan 15 - 8022 AW Zwolle

Phone: +31 38 8534810

Email: f.deloos@polymersciencepark.nl

Martijn Kerssen

OostNl

Laan van Malkenschoten 40 - 7301 BG Apeldoorn

Phone: +31 6 10 80 69 76

Email: Martijn.Kerssen@oostnl.nl

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/bb8e7cf1f5b40eccd20385ba154e77f0_large.png https://www.circulairondernemen.nl/uploads/6dbe6172237a424661b76c3957ff7083_large.png https://www.circulairondernemen.nl/uploads/518cabeca20f988b0d26842c402da20d_medium.png
Related SDGs what are SDGs
Read more