Ontwerpstudio Circulair Bouwen Breda zoekt ondernemers

Summary
Het creëren van een lokaal, multidisciplinair samenwerkingsverband voor innovatie en verduurzaming in de (gebouwde) leefomgeving (regio Breda).
MATCHED
This challenge has been matched
Ontwerpstudio Circulair Bouwen Breda zoekt ondernemers
MATCHED
challenge

Voor een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving is circulariteit een belangrijk uitgangspunt. Maar hoe ga je hier mee om als kleine zelfstandig ondernemer? Circulariteit vraagt immers om multidisciplinaire oplossingen die verder kijken dan het eigen vakgebied en het oplevermoment van een project of product.

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/d4bd91e48f42c8a907b53b677e89ef95_large.png

Uitdagingen

In de zomer van 2017 besloot ik dat het tijd was mijn ambitie -om bij te dragen aan een duurzamere toekomst- in de praktijk te brengen. Daarom heb ik in het voorjaar van 2018 een architectenbureau opgericht in Breda met als doel het realiseren van gezonde en toekomstbestendige gebouwen. Om dit doel te bereiken heb ik onder andere concrete circulaire uitgangspunten in het ontwerpproces verankerd. Dit levert veel nieuwe inzichten én uitdagingen op.

Kruisbestuiving

De noodzaak voor circulariteit volgt uit het besef dat alles op één of andere manier onderdeel is van ons ecosysteem. Dit systeem bestaat uit gesloten kringlopen en is zeer complex. Omdat dit verder gaat dan de levensduur van een gebouw, is een integrale ontwerpbenadering vereist. Samenwerking tussen verschillende disciplines is nodig om alle kringlopen te sluiten. Voor kleine zelfstandigen is het daarom meer dan eens noodzakelijk elkaar op te zoeken. Dit heeft geleid tot het idee voor een lokale ontwerpstudio met circulair ontwerpen als bindende factor, en een eerste samenwerking met Interior for Tomorrow, een ontwerpbureau voor circulair interieur.

Ontwerpstudio

Voor de ontwerpstudio wordt gezocht naar een gezamenlijke werkplek in Breda van waaruit iedere ondernemer zelfstandig en onafhankelijk kan blijven werken. Door kennis, ervaring en faciliteiten te delen, elkaar uit te dagen en te bevragen en samen initiatieven te nemen, kan een meer concrete en praktijkgerichte bijdrage worden geleverd aan de ontwikkeling van circulair bouwen en ontwerpen. Het vormen van een collectief biedt tevens de mogelijkheid lokale initiatieven rond het thema ‘circulariteit’ te verzamelen en te ondersteunen. Bovendien kunnen er gemeenschappelijke doelen worden gesteld zoals aansluiting van Breda bij landelijke initiatieven, bijvoorbeeld Cirkelstad.

Meerwaarde

Vanuit een dergelijk samenwerkingsverband is het mogelijk snel een ontwerpteam samen te stellen dat aansluit bij de specifieke behoefte van een opdrachtgever. Hierdoor wordt tevens ingespeeld op de toenemende vraag naar circulaire oplossingen en zijn we als collectief beter vindbaar voor opdrachtgevers met ambities op dat gebied.

Kennismaken

Ben jij als lokale ontwerper of adviseur bezig met de leefomgeving en wil je graag meedenken over hoe we samen het thema ‘Circulariteit’ in regio Breda op de kaart kunnen zetten? Neem dan contact op voor kennismaking en een kop koffie.

Read more