Overijsselse woningcorporaties zoeken vormen nieuwe energie buiten de woning

Summary
Alle corporatiewoningen moeten in 2021 gemiddeld energielabel B hebben en in 2050 CO-2 neutraal zijn.
MATCHED
This challenge has been matched
Overijsselse woningcorporaties zoeken vormen nieuwe energie buiten de woning
MATCHED
challenge

Ongeveer dertig procent van alle woningen in Overijssel zijn corporatiewoningen. Volgens landelijke afspraken moeten alle corporatiewoningen in 2021 gemiddeld energielabel B en in 2050 zelfs CO-2 neutraal zijn. Een grote opgave binnen de energietransitie!

Nieuwe Energie Overijssel

Het programma Nieuwe Energie Overijssel richt zich op een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Huishoudens gebruiken ongeveer 25% van het totale energieverbruik in Overijssel. Daarom stimuleren we gebouweigenaren besparingsmaatregelen te nemen en duurzame energie op te wekken. De woningcorporaties spelen daarin een belangrijke rol. Het overgrote deel van de 200.000 huurwoningen in Overijssel zijn namelijk in het bezit van woningcorporaties.

Routekaart voor woningcorporaties voor landelijke aanpak

Met een Routekaart brachten de woningcorporaties op landelijk niveau de besparingsplannen van de sector in kaart. Hierin staan de maatregelen binnen de eigen woningvoorraad (zoals isolatie, zonnepanelen, warmtepompen en nul-op-de-meter renovatie) én wat het restant aan CO2-uitstoot daarna nog is. Dat maakt duidelijk hoeveel duurzame energie nog van buiten de eigen woningvoorraad gehaald moet worden. 

De Routekaart in Overijssel

Alle corporaties in Overijssel vulden deze Routekaart in. Hieruit blijkt dat de corporaties ongeveer 60% van de CO2-uitstoot kunnen beperken met maatregelen binnen de eigen woningvoorraad. 40% nieuwe energie moeten zij op een andere manier organiseren, als zij in 2050 CO2-neutraal willen zijn.

Dat is dan ook de uitdaging voor de woningcorporaties in Overijssel: waar halen wij die overige 40% nieuwe energie vandaan halen en hoe organiseren we dit voor 2050? Welke route volgen de woningcorporaties op weg naar Nieuwe Energie?

Vragen die daarbij centraal staan zijn:

  • Welke mogelijkheden zijn er in de omgeving om energie op te wekken? (zonneparken, windmolens, biomassa, geothermie e.d.)
  • Kan de energie (gezamenlijk) ingekocht worden? (bijvoorbeeld uit wind op zee).
  • Moeten op woningniveau keuzes worden gemaakt of kunnen er collectieve oplossingen worden bedacht?
  • Mogen corporaties zelf een zonneveld of windmolen bouwen?
  • Hoe moet die 40% nieuwe energie bekostigd worden?
  • Hoe betrekken de corporaties hun bewoners en hoe vergroten ze hun bewustwording?

De woningcorporaties, gemeentes, provincie en netbeheerders gaan samen met deze vragen aan de slag.

Heb jij ideeën, ervaring of oplossingen? Match dan door jouw oplossing op de community te plaatsen of laat een reactie achter.

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this challenge?

Vos, Roland
Vos, Roland

De Windcentrale bouwt momenteel een windpark in Overijssel. Met dit windpark kunnen naar schatting 8000 huishoudens hun eigen groene energie opwekken. Wij gaan graag in gesprek met de woningbouwcorporaties!

05 November 2018 14:59