RWS, ProRail en BAM Infra werken aan afvalvrije bouwplaats

Summary
Rijkswaterstaat, ProRail en BAM Infra zijn van start met de pilot “Afvalvrije bouwplaats voor Zero Waste”
MATCHED
This challenge has been matched
RWS, ProRail en BAM Infra werken aan afvalvrije bouwplaats
MATCHED
challenge

Rijkswaterstaat, ProRail en BAM Infra zijn van start met de pilot “Afvalvrije bouwplaats voor Zero Waste”. Gezamenlijk willen de drie initiatiefnemers afvalstromen verkleinen, duurzame materialenkeuzes stimuleren en nieuwe waardevolle reststromen ontdekken op de bouwplaats.

Afvalstromen in kaart

In de bouw- en sloopwereld komen grote hoeveelheden afval vrij. Meer dan de helft van alle grondstoffen in Nederland wordt gebruikt in de bouw. In dit nieuwe project willen de initiatiefnemers daar verandering in brengen. Het doel is om inzicht te krijgen in welke materialen worden gebruikt in de grond-, weg- en waterbouw (GWW), en hoe afvalstromen bij bouwprocessen terug te dringen zijn tot mogelijk ‘Zero Waste’. Om te beginnen brengen de initiatiefnemers daarom bij een representatief infraproject in kaart welke materialen worden gebruikt in het bouwproces. De basis hiervoor is een registratie van alle afvalstromen, in combinatie met de plek waar deze in de huidige situatie naar toe gaan.

Kleinere afvalberg op de bouwplaats

De komende maanden staan in het teken van data-analyse en het in kaart brengen van welke afvalstromen dit precies zijn. Om vervolgens de vraag te kunnen beantwoorden: hoe kun je met deze kennis de afvalstromen verkleinen en de bouwplaats afvalvrij maken?

Dat werpt vragen op over de materiaalkeuzes in de ontwerpfase en realisatiefase. Wellicht is het mogelijk ook te kiezen voor hernieuwbare of herbruikbare materialen, en zo bepaalde (toekomstige) afvalstromen voorkomen. Daarnaast zijn waarschijnlijk reststromen opnieuw in te zetten. Het onderzoek dient dan ook inzicht te verschaffen in de mogelijkheden voor hergebruik en waar het kan upcycling van specifieke afvalstromen. Vaak is downcycling een trend, maar zijn er nog nieuwe waardevolle reststromen te ontdekken in ons afval?

Uitdaging

De gezamenlijke uitdaging is: het creëren van een afvalvrije bouwplaats. De komende maanden gaan de initiatiefnemers, met behulp van Solve, de mogelijkheden onderzoeken op verschillende niveaus. Van ontwerp, tot realisatie tot sloop: hoe zijn slimme materiaalkeuzes te maken en zo de afvalstromen bij infraprojecten te verkleinen? En welke reststromen zijn opnieuw in te zetten? Insteek is de bevindingen te presenteren in een adviesrapport, dat kan worden gedeeld met andere organisaties. Zo kunnen we gezamenlijk leren en werken aan meer afvalvrije bouwplaatsen.

Wil je meer weten over de afvalvrije bouwplaats? Houd ons project dan in de gaten op futureproof.community!  

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this challenge?

Dirk van Hout
Dirk van Hout

Dit onderwerp kwam begin deze maand aan de orde bij een bespreking over bodemsanering en grondverzet. Aan de hand van de ambitieweb (Aanpak Duurzaam GWW) werd bekeken welke ambities/maatregelen kansen bieden om deze werken duurzamer te maken. Aangegeven werd dat na bouwwerkzaamheden, bv de bouw van woonwijken, nog steeds relatief veel afvalstoffen/restproducten op en in de grond achterblijven hetgeen nadelig is voor de bodemkwaliteit en het grondgebruik. Kansen werden gezien in hergebruiks-mogelijkheden op de bouwlocatie, bijvoorbeeld bij versteviging van weggedeelten, maar mogelijk ook herbruik in de nabije omgeving. De Aanpak Duurzaam GWW met de Ambitie web en de Omgevingswijzer kunnen goede hulpmiddelen zijn om oplossingen te identificeren.

Dirk van Hout
LievenseCSO

21 December 2017 12:12
Victor Franke
Victor Franke

Een afvalvrije bouwplaats wordt mede gerealiseerd door de mogelijkheid materialen van elkaar te scheiden. Als dit niet kan, zoals met bijvoorbeeld verf, is de kans groot dat het geschilderde materiaal in zijn geheel wordt verbrand of verwerkt als afval. Hiermee wordt dus het doel niet bereikt. Omdat EKOTEX Graphenstone verf 100% natuurlijk is, 0% schadelijke stoffen bevat ( C2C Gold gecertificeerd) wordt het bouwmateriaal in het recycleproces NIET vervuild door de verf. M.a.w. de verf kan gewoon in het proces worden meegenomen en alle geschilderde grondstoffen kunnen hierdoor hun waarde behouden. Dus EKOTEX Graphenstone verf, maakt een afvalvrije bouwplaats mogelijk

20 December 2017 19:42