Verbeteren afvalscheiding en verminderen bouwafval voor ziekenhuizen

MATCHED
This challenge has been matched
Verbeteren afvalscheiding en verminderen bouwafval voor ziekenhuizen
MATCHED
challenge

Ziekenhuizen produceren veel afval en ook veel soorten afval. Hoe kunnen we dit beter scheiden? Ook wordt er in een ziekenhuis veel verbouwd vanwege functionele veroudering van ruimten. Hoe kan dit bouwafval worden teruggebracht en optimaal worden gescheiden?

Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo vinden duurzaam ondernemen zeer belangrijk, ook in de gezondheidszorg. 

Gezondheid en duurzaamheid

Gezondheid en duurzaamheid zijn namelijk naadloos aansluitende begrippen. Gezondheidszorg gaat over het promoten van een gezonde levensstijl van mensen, het creëren van een aangename verblijfsomgeving voor patiënten en een gezonde werkomgeving voor alle medewerkers. Duurzaamheid gaat over een leefbare omgeving buiten de organisatie voor nu en in de toekomst. Daarnaast draagt duurzaam ondernemen ook bij aan de financiële prestaties van bedrijven op korte én lange termijn. 'Doing good' op mens- en milieugebied leidt dus to 'doing well' op financieel gebied. Onder meer door hogere arbeidsproductiviteit en lagere kosten voor energie en water.

Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo​ ziet veel mogelijkheden en kansen voor ziekenhuizen als het gaat om duurzaam ondernemen, maar ook uitdagingen.  

Verbeteren afvalscheiding en verminderen bouwafval

Ziekenhuizen produceren veel afval en ook veel soorten afval. Afvalscheiding is nog basaal:  papier, specifiek ziekenhuisafval, plastiekomverpakking, batterijen , swill en glas. Er is een trend om steeds meer disposables te gebruiken vanwege hygiëne eisen, en dat legt dan meer druk op een betere afvalscheiding en hergebruik van de afvalstoffen.

In een ziekenhuis wordt ook veel verbouwd: vaak moeten ruimten worden aangepast vanwege functionele veroudering. Het toepassen van duurzame bouwmaterialen en hergebruik van bouwafval zou verder ontwikkeld kunnen worden.

Uitdagingen

  1. Hoe kan afvalscheiding beter worden opgezet en levert dat naast rendement voor het milieu ook rendement op voor het ziekenhuis?
  2. Hoe kan bouwafval worden teruggebracht en hoe kan bouwafval optimaal worden gescheiden?  

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/a9053f5eaf5616f6ab46f79b86f2f123_large.png
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this challenge?