Waste analyzer: Help ons in contact te komen met afvalverwerkers, gemeenten en containerfabrikanten

Summary
Waste analyzer: Sensoren voor kwaliteitsverbetering afvalstromen
Waste analyzer: Help ons in contact te komen met afvalverwerkers, gemeenten en containerfabrikanten
challenge

Samen met een groep ondernemers ben ik een startup (Waste analyzer) aan het opzetten die ik graag onder de aandacht wil brengen. Momenteel bevinden we ons in de seed stage en zijn we opzoek naar contacten bij gemeente, containerfabrikanten en afvalverwerkers om onze aannames verder te valideren en pilots op te zetten.

Help jij ons verder?

Waste analyzer: Wat we doen

We zetten sensortechnologie in om afvalstromen te analyseren. Met de inzichten uit onze analyses helpen wij gemeentes en afvalverwerkers om de kwaliteit van gesorteerde afvalstromen te verbeteren. Het resultaat: Lagere verwerkingskosten, minder co2 en meer hernieuwbare grondstoffen.

Probleem: Te weinig aandacht kwaliteit afvalstromen in transitie naar circulaire economie

Om zoveel mogelijk waardevolle grondstoffen uit afvalstromen te benutten en een transitie naar een circulaire economie te bewerkstelligen is het cruciaal om afval bij de bron te scheiden. Goed gesorteerd afval is namelijk beter, makkelijker en goedkoper te verwerken tot grondstof dan bulkafval.

Het probleem is dat veel gesorteerde afvalstromen te vervuild zijn wat een hoogwaardige verwerking in gevaar brengt. Wij willen hier verandering in brengen.

Oplossing: Wij ontwikkelen de Waste analyzer

We gebruiken een mix van superieure technologie om afval aan de voorkant van het proces te analyseren. We installeren de Waste analyzer op verschillende toepassingen zoals vuilniswagens, compactors en ondergrondse containers.

Unieke voordelen: 

  • Het probleem bij de bron aanpakken
  • Superieure technologie: X-ray en NIRS gecombineerd met AI.
  • Nauwkeurige en betrouwbare gegevens

Impact: De toegevoegde waarde van de Waste analyzer

Met de Waste analyzer geven wij gemeente en afvalverwerkers beter inzicht in de kwaliteit van gesorteerde inkomende afvalstromen. Afvalverwerkers kunnen hierdoor de juiste verwerkingsstrategie kiezen voor vervuilde containers en beleidsmakers kunnen de inzichten gebruiken om een beter afvalbeleid te maken.

Op basis van de inzichten uit onze analyses helpen we beleidsmakers bij het opzetten van gerichte acties om de kwaliteit van inkomende gesorteerde afvalstromen te verbeteren.

Help us to make impact! 

Wil jij ons verder vooruit helpen? Wij zoeken contacten bij gemeenten (afvalbeleid), afvalverwerkers en containerfabrikanten. Ken je mensen in deze groep en wil je ons ''doorverbinden''? Dan horen wij graag van je!

Robbert Fransen

Founder Waste analyzer

Meer info: www.wasteanalyzer.com

Meer info
Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this challenge?

Richard de la Roy
Richard de la Roy

Kunnen jullie aangeven welke percentages qua rendement verwacht mogen worden, door met jullie systeem te gaan werken.

19 December 2020 19:59

Goede dag,

Kunt u dan uitleggen wat u bedoelt met....We gebruiken een mix van superieure technologie....want iedereen zeg dit namelijk. Afvalverwerking draait om geld, maar hoe efficiënt ze zijn en wat er precies gebeurt is een geheim. Het geheim is dat het helemaal niet milieuvriendelijk is en zeker niet efficiënt. Ik ben nu al jaren bezig voor afvalverwerking bedrijven een zogenaamde eindproduct te geven...bodemas.... zodat ik het met mijn technologie dat het meest geavanceerde is kan controleren of het eindproduct daadwerkelijk veilig is. Ook waterschappen kunnen niet vertellen hoe efficiënt zijn, waar het op neer kom dat al die PowerPoint en dashboard presentaties maar voor de show zijn en niet underline het echte probleem of prestatie.

Vriendelijke Groet
Tonny Sloof
G.S. Research

11 December 2020 22:23