Denk mee tijdens stakeholdersbijeenkomst Transitie Agenda Consumptiegoederen

15 January 2019, 14:00 - 18:00. Utrecht, Free

GOAL & TARGET
In de week van de Circulaire Economie en precies één jaar na de lancering van de Transitie Agenda Consumptiegoederen, nodigen we je uit om het (concept) uitvoeringsprogramma verder invulling te geven.
Denk mee tijdens stakeholdersbijeenkomst Transitie Agenda Consumptiegoederen
event

15 January 2019 14:00 - 18:00

In de week van de Circulaire Economie, en precies één jaar na de lancering van de Transitie Agenda Consumptiegoederen, vraagt het transitieteam jouw input op de icoonprojecten binnen haar (concept) uitvoeringsprogramma in het Muntgebouw in Utrecht.

In januari 2018 is in samenwerking met vele partners de transitieagenda Consumptiegoederen aangeboden aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Zij heeft het transitieteam toen gevraagd deze agenda te vertalen naar een uitvoeringsprogramma.

Jouw reflectie

Dit uitvoeringsprogramma is inmiddels (in concept) uitgewerkt. Tijdens deze bijeenkomst praten we je bij over de werkzaamheden van het transitieteam in 2018 en vragen we om jouw professionele, ambitieuze en waardevolle reflectie, om zo de icoonprojecten van het programma tot uitvoering te brengen. 

Programma

14:00 | Inloop & Netwerkmoment

14:30 | Welkom & Presentatie Uitvoeringsprogramma TA Consumptiegoederen

Anne-Marie Rakhorst geeft een overzicht van de werkzaamheden van het transitieteam het afgelopen jaar en licht het uitvoeringsprogramma toe.

15:20 | Marktplaats icoonprojecten TA Consumptiegoederen

Om op korte termijn concreet en zichtbaar aan de slag te kunnen, zijn er binnen de transitieagenda (TA) een aantal icoonprojecten gedefinieerd welke in 2018 zijn opgestart. Tijdens de Markplaats heb je de gelegenheid om kennis te maken met drie van deze icoonprojecten en hun trekkers. Een korte omschrijving van de icoonprojecten vind onderaan het bericht.

16:15 | Reflectiesessies icoonprojecten op Systeemniveau

Met de icoonprojecten willen we circulaire systeemverandering versnellen maar doen ze dit ook? In breakout sessies vragen wij u op één icoonproject naar keuze te reflecteren met de vraag: 'Heeft dit icoonproject voldoende invloed op het in gang zetten van de transitie op systeemniveau?' Dit doen we aan de hand van de zeven principes zoals gedefinieerd in de transitieagenda Consumptiegoederen.

17:00 | Plenaire afsluiting & Netwerkborrel

18:00 | Einde bijeenkomst 

Meld je aan

Graag horen we uiterlijk 10 januari of je erbij bent. Meld je per mail aan, via: Sandra Schudde (Rijkswaterstaat), Sandra.schudde@rws.nl. De bijeenkomst zal plaatsvinden in het Muntgebouw te Utrecht.
Graag tot ziens op 15 januari!

De icoonprojecten 

1 | Dutch Circular Textile Valley (Modint, Het Groene Brein en RWS)

Om in 2030 een significant aanbod van circulair textiel te realiseren worden vier Nederlands regio’s met een historie in de textiel doorontwikkeld tot Circular Textile Valley hubs: vezel-recyclingtechnieken (Twente), circular design (Arnhem), business en brands (Amsterdam), bedrijfskleding (Tilburg).

2 | Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics (Omrin)

Om het gat te dichten tussen het aanbod van recyclaat en de toepassing hiervan, wordt een nationaal testcentrum opgericht waarin bestaande technologieën van diverse fabrikanten op een representatieve praktijkschaal worden gecombineerd.

3 | Matrassen (Ketenoverleg matrassen)

Verschillende stakeholders ontwikkelen samen een design for re-use voor matrassen met duurzame en biobased materialen, en een aanpak voor de hoogwaardige verwerking hiervan inclusief een passend businessmodel. 

4 | Huishoudelijke apparaten als dienst (Het Groene Brein)

Om meer te leren over de implementatie van product-as-a-service businessmodellen, is er een grootschalige pilot gestart met woningbouwcoöperaties, aanbieders van elektrische apparaten en gemeenten waarin opschaling- en wetgevingsvraagstukken worden opgepakt.

5 | Groene deeleconomie (Milieu Centraal en Natuur & Milieu)

Het doel van dit icoonproject is het versterken van een lokale deeleconomie via de digitale deelmarktplaats van HeelNederlandDeelt, waarbij burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties op eenvoudige wijze producten en diensten met elkaar kunnen delen. Daarnaast wordt er ook geïnvesteerd in fysieke deelplekken en initiatieven in gemeenten.

6 | Circulaire Ambachtscentra (IenW i.s.m. SZW, OCW, RWS)

Door de functies van milieustraten van gemeenten uit te breiden blijven producten en grondstoffen langer in gebruik en wordt onnodig storten en verbranden voorkomen. Hiervoor wordt een plan van aanpak ontwikkeld welke zal worden getoetst in drie gemeenten.

7 | E-commerce (Thuiswinkel.org & IenW)

Om de uitstoot van CO2 te verminderen en de verspilling van verpakkingen tegen te gaan wordt er ingezet op meer online koop en verkoop d.m.v. een brancheverduurzamings-plan 2019-2023 gericht op circulaire verpakkingen.

8 | Consumentenaanpak Circulaire economie (Milieu Centraal en Natuur & Milieu)

Om het grote aantal circulaire initiatieven zichtbaar te maken en nieuwe partijen uit te dagen, introduceren we een gezamenlijke noemer waaronder succesvolle innovaties helder en duidelijk als circulaire initiatieven gelanceerd kunnen worden.

Read more
There are no matches yet. Match to this event

Do you want to comment on this event?