Ruimte in Regels voor Groene Groei: samen zoeken naar oplossingen

Ruimte in Regels voor Groene Groei: samen zoeken naar oplossingen
bieb

Soms kan het zijn dat je als innoverend bedrijf wordt tegengehouden door de wet- en regelgeving. Ons advies: geef dan vooral niet op. Door de regeling Ruimte in Regels voor Groene Groei is er namelijk nog alle kans om op zoek te gaan naar oplossingen.

Ruimte in Regels. Letterlijk.

Ruimte in Regels in een programma van de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu om innovatieve investeringen mogelijk te maken. Het stimuleert innovatieve investeringen van bedrijven door het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving.

Naar een oplossing in 3 stappen

Stap 1: Ophalen van belemmeringen bij ondernemers.

Stap 2: Analyse van de belemmering. Er wordt naar een oplossing gezocht met beleids- en uitvoeringsdiensten. Soms zijn de belemmeringen van operationele aard en kunnen we relatief simpel tot een oplossing komen. Soms heeft de belemmering een meer structureel karakter en moeten we wet-en regelgeving aanpassen. Het vraagstuk kan echter ook een fundamenteel karakter hebben, dat vraagt om een beleidsdiscussie met een politieke keuze.

Stap 3: Terugkoppeling van de gevonden oplossingen naar de ondernemers en via de website, zodat ook andere ondernemers hiervan kunnen profiteren.

Voorbeelden van behaalde resultaten

Zo zijn er al een behoorlijk aantal belemmeringen verholpen. Zo was voor veel ondernemers onduidelijk wat de precieze kwaliteitseisen waren voor het toevoegen van groen gas aan aardgasnetwerk. Onderzoek door de Ruimte in Regels heeft ervoor gezorgd dat de Gaswet is gewijzigd op 1 oktober 2014. In de Regeling Gaskwaliteit worden de invoed- en aflevereisen voor gas op het net vastgelegd. Een ander mooi voorbeeld is dat organische reststromen tot voor kort werden beschouwd als afval. Hierdoor moesten bedrijven een afvalverwerkingsvergunning aanvragen. In maart 2011 is een wijziging van de afvalstoffenregelgeving (Wet milieubeheer, artikel 10.1a) van kracht geworden, waarmee een verlichting in de regelgeving is bereikt voor ondernemers in de biobased economy

Ook een belemmering?

Ervaart u ook een belemmering voor groene initiatieven door de huidige wet- en regelgeving? Kijk dan op de site van Ruimte in Regels of mail naar info@ruimteinregels.nl.

Lees meer
Er zijn nog geen matches. Match met deze bieb
Er zijn nog geen personen gematcht. Match hier personen
persoon

Yuri van der Putten

Stagair bij MVO Nederland

Wil jij op dit bieb-item reageren?