CIRCO Track workshops: Circulaire Kunststoffen in woningen

30 October - 26 November 2020, - . wordt later bepaald, € 500,00

Summary
workshop over circulair gebruik kunststoffen bouw woningen
CIRCO Track workshops: Circulaire Kunststoffen in woningen
event
event-icon-white-v3.png

30 October - 26 November 2020 -

Tijdens deze CIRCO track gaan we aan de slag om circulaire business te ontwikkelen voor in de bouw en word je op weg geholpen in een gefaciliteerd design proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers. Na afloop heb je zowel een lange termijn visie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen mee te beginnen. 

In gebouwen worden volop kunststof producten toegepast, zoals buizen, isolatie, kozijnen, gevelbekleding, dakbedekking en de verpakkingen daarvan. Deze producten leveren grote voordelen op voor het comfort en de isolatie van woningen en bieden gebruiksgemak tegen lage kosten. Helaas zijn de meeste kunststof producten en verpakkingen nog niet ontworpen met het oog op slim en veilig hergebruik of recycling. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe business modellen. 

Circulaire Economie is een systeem waarin hoogwaardige diensten worden geleverd, en waar producten zo lang mogelijk meegaan, om vervolgens te worden hergebruikt en gerecycled. 


CIRCO biedt een driedaags ontwikkeltraject aan in samenwerking met P>Act (Oost NL, Innovation Quarter), Pioneering, Cirkelstad en Polymer Science Park om ketenpartners bij elkaar te brengen en vanuit ieders eigen positie en businesscase op weg te helpen en kennis op te doen van circulair ondernemen en circulair design. Zo worden samen nieuwe kansen ontdekt en wordt circulaire business in gang gezet. 


Vervolg traject

Deze CIRCO track is bedoeld om woningbouwcorporaties te helpen om het kunststof in de bouwprocessen (nieuwbouw, renovatie, sloop) circulair te maken door dit expliciet op te nemen in bijvoorbeeld aanbestedingsdocumenten. Na de circotrack worden pilots voorzien waarin dit getoetst wordt in concrete aanbestedings trajecten.

Voor wie?

Deze CIRCO track wordt georganiseerd voor:

 Woningbouwcorporaties met circulaire kunststof ambities.

 Producenten die kunststof bouwproducten en verpakkingen ervan ontwerpen en produceren

 Bouwers, aannemers, installateurs, slopers

 Ketenpartners die kunststof bouw- en sloopafval en verpakkingsafval inzamelen, sorteren en recyclen.

Inschrijfformulier Programma & meer informatie
Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this event?