Dag van het Klimaatakkoord: Versnellen naar Parijs

01 November 2021, 10:00 - 17:00. NBC Nieuwegein, Free

Summary
De uitstoot van broeikasgassen moet sneller naar beneden. Dag van het Klimaatakkoord staat in het teken van Versnellen.
Dag van het Klimaatakkoord: Versnellen naar Parijs
event
event-icon-white-v3.png

01 November 2021 10:00 - 17:00

Alle signalen wijzen één kant op. De uitstoot van broeikasgassen moet sneller naar beneden. De Dag van het Klimaatakkoord op 1 november staat daarom in het teken van Versnellen naar Parijs. Het wordt een dag vol klimaatinspiratie. Een dag waarin we elkaar weer eens in het echt kunnen ontmoeten.

De rode draad wordt gevormd door drie thema’s. Dat zijn: Het Energiesysteem, Sturen op transitie en het Dagelijks leven. Dat zijn drie invalshoeken die allemaal van belang zijn om de transitie te laten slagen en de uitstoot naar nul terug te brengen.

Plenair programma

In het plenaire programma komt  onder meer de verantwoordelijke bewindspersoon aan het woord. Vertelt Diederik Samsom over de Europese Klimaatplannen en houdt gedragsdeskundige Reint Jan Renes een spiegel voor over gedragsverandering.

Meer dan twintig parellelsessies zoals:

Kritieke metalen voor de energietransitie: een circulaire aanpak

De transitie kan haperen door gebrek aan kritieke metalen, zoals lithium voor batterijen, indium, voor zonnepanelen en platina voor elektrolysers. Deze zijn belangrijk voor het functioneren van duurzame technologieën als zonnepanelen, windturbines en elektrische auto’s. In de hele wereld is maar een beperkte hoeveelheid. En veel daarvan zit in China. Als we de beschikbaarheid niet goed regelen, wordt het een belangrijke barrière voor de Nederlandse transitie naar een schoon energiesysteem.

Recent onderzoek beschrijft een aantal circulaire strategieën om het risico van schaarste te beperken. De eerste initiatieven zijn er. Maar hoe bundelen we onze krachten om daadwerkelijk een positie in te nemen in dit internationale krachtenveld? Wat is nodig om onze afhankelijkheid te bepreken?

Het complete programma en de registratielink vindt u hier: https://dagvanhetklimaatakkoord.nl/index.php

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this event?