Inspiratietour | Water | Week van de Circulaire Economie

03 February 2022, 15:00 - 17:00. Online event, Free

Summary
De circulaire economie en watergebruik. Hoe kunnen we duurzamer omgaan met water in het productieproces?
Inspiratietour | Water | Week van de Circulaire Economie
event
event-icon-white-v3.png

03 February 2022 15:00 - 17:00

De circulaire economie en watergebruik. Hoe kunnen we duurzamer omgaan met water in het productieproces?

Over dit evenement

De watersector staat voor een van de grootste uitdagingen van de 21ste eeuw: de transitie naar een circulaire economie. De toenemende schaarste aan grondstoffen, de achteruitgang van ecosystemen en de druk op de zoetwatervoorzieningen vragen om verandering. De watersector kan oplossingen bieden voor deze uitdagingen en tegelijkertijd kansen creëren voor nieuwe circulaire businessmodellen. De eerste samenwerkingsverbanden binnen de sector zijn er al, maar er is meer nodig om de circulaire waterketen realiteit te laten worden.

Kansen

Ketensamenwerking; de transitie richting een circulaire waterketen vraagt naast technologische- en systeeminnovaties, ook om sociale innovaties. Publiek-private (cross-sectorale) samenwerkingsverbanden vormen een sterke basis voor het aangaan van de complexe uitdagingen van een circulaire waterketen.

Kringloopsluiting; samen met klanten en stakeholders actief werken aan het sluiten van kringlopen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een afzetketen voor alginaat uit Nereda® korrelslib of het ondersteunen van drinkwaterbedrijven met de terugwinning van humuszuren. 

Efficiënte waterketen; door middel van data- en informatiemanagement, zogeheten smart water solutions, efficiënter omgaan met water, energie en grondstoffen.

Voor wie

Voor MKB in Noord-Holland en iedereen die wil weten hoe je een bedrijf (meer) circulair kunt maken, of dat nou je eigen bedrijf is of dat van je werkgever.

Sprekers

Worden binnenkort bekendgemaakt

LinkedIN group

Word lid van onze community op LinkedIn voor het laatste nieuws en evenementen over circulariteit in Noord-Holland!

Provincie Noord-Holland en Impact Hub Amsterdam werken samen om het circulaire ecosysteem in de provincie te versterken. Als onderdeel van deze samenwerking organiseren we diverse evenementen en gratis masterclasses.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this event
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this event?